Konkursa “Plakāts valsts svētkos” iesniegtie darbi ir saņēmuši žūrijas komisijas vērtējumu

Konkursa “Plakāts valsts svētkos” iesniegtie darbi ir saņēmuši žūrijas komisijas vērtējumu.

Konkursam tika iesniegti

1.-2.klašu grupā 12 darbi,

3,-4.klašu grupā 32 darbi,

5.- 7.klašu grupā 42 darbi,

8.- 9.klašu grupā 6 darbi,

10.-12. klašu grupā 3 darbi,

Rīgas speciālo skolu iestāžu audzēkņu grupā 40 darbi.

Visčaklākie plakātu meistari ir piekto, sesto un septīto klašu audzēkņi, viņu pienesums konkursam 42 plakāti. Ar laureāta diplomu novērtēti 35 audzēkņi.

Paldies pedagogiem, kuri mācīšanas procesā deva audzēkņiem pamatzināšanas plakāta veidošanas mākslā, kuri palīdzēja stiprināt patriotisma, valstiskuma jūtas, mīlestību pret Latvijas valsti, tās vērtībām, tradīcijām, kuri iedrošināja audzēkņus, lai viņu ideja, doma pārtaptu mākslinieciski uzrunājošā, kvalitatīvā izpildījumā – plakātā.

Paldies, vērtēšanas komisijai par ieguldījumu konkursā iesniegto darbu izvērtēšanā Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbiniecēm: Elitai Kalnačai, Ritai Sniedzei, Ilzei Rimicānei.

 

Vērtējums 2023 ŠEIT

Foto no izstādes “Plakāts valsts svētkos – 2023”

 

Informāciju sagatavoja

Maira Kalniņa

Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” izglītības metodiķe