Izstāde “Stikla stāsti – Gadalaiki”

Atzīmējot savas darbības 30. gadskārtu, Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” audzēkņi  aicina apskatīt radošos darbus, kuri tapuši pēdējo gadu laikā, kad atkal bija iespēja tikties klātienē.

Audzēkņu darbos atainoti Latvijas četri gadalaiki ar tajos raksturīgajām norisēm dabā un sabiedrībā.

Daudzi no audzēkņiem guvuši augstu novērtējumu Rīgas,  Latvijas un starptautiska mēroga konkursos.

Paldies čaklajiem audzēkņiem par ieinteresētību darboties, viņu vecākiem, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” administrācijai, Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldei un Rīgas Interešu izglītības metodiskajam centram par atbalstu un mūsu darba novērtējumu.

Izstāde apskatāma Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”, Rīgā, Jēkabpils ielā 19a, izstāžu zālē līdz 6. martam.

Skolotāja Ilze Rimicāne

Foto no izstādes svinīgā pasākuma

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bjcdaugmale&set=a.704950394755239

Video no izstādes svinīgā pasākuma

https://youtu.be/oHUS1OuRs-Q