Izsludina projektu konkursu Rīgas apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  otro uzsaukumu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā. 

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību,  brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kā arī jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona – biedrība, nodibinājums, komersants, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot šajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Vēršam uzmanību, ka šogad šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem atsevišķs konkurss apkaimju forumu organizēšanai netiks sludināts, šī aktivitāte ir iekļauta projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikumā, līdz ar to šīs aktivitātes īstenošanas nosacījumos ir nelielas izmaiņas, kas detalizēti lasāmas konkursa nolikumā.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami RD IKSD tīmekļa vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā “Finansēšanas konkursi”. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 20.aprīļa plkst. 16.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu ilze.meilande@riga.lv ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838, mob. 26708034.