Izmaiņas skašu un pasākumu norisē

Informējam, ka sakarā ar gripas epidēmijas sliekšņa sasniegšanu Rīgā, tiek mainīti februāra skašu un pasākumu norises datumi. Līdz 2016.gada 14.februārim plānotie pasākumi tiek pārcelti un tiks organizēti pēc šāda plānojuma:

Pasākums Rajons/priekšpilsēta Laiks Vieta
Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2016” Latgales priekšpilsēta 16.02.2016.

plkst.12.00

BJC “Daugmale”,

Jēkabpils iela 19 a

Ziemeļu rajons 17.02.2016

plkst. 12.00

BJC “Laimīte”

Sarkandaugavas iela 24

Vidzemes priekšpilsēta

(1.-4.klašu un 5.-9.klašu vokālie ansambļi)

18.02.2016.

plkst.12.00

MJC „Praktiskās estētikas skola”,

Burtnieku iela 34

Centra rajons un

Vidzemes priekšpilsēta (vidusskolu un vecākās grupas ansambļi)

19.02.2016.

plkst.12.00

BJC “Rīgas Skolēnu pils”,

Krišjāņa Barona iela 99

Kurzemes rajons, Zemgales priekšpilsēta 23.02.2016.

plkst.11.00

BJC „Altona”,

Altonavas iela 6

Tautasdziesmu dziedāšanas konkurss “Lakstīgala” Rīgas, Rīgas novads 25.02.2016.

plkst.14.00

BJC “Rīgas Skolēnu pils”,

Krišjāņa Barona iela 99

Rīgas Mazo formu uzvedumu konkurss

 

Norises laiki netiek mainīti. Tiks sniegta papildus iespēja startēt vēlāk tiem kolektīviem, kas nevarēs  piedalīties noteiktajā laikā.

Lūdzam iestāžu vadītājus izvērtēt kolektīvu dalību augstākminētajos pasākumos un par izmaiņām rakstiski informēt Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra atbildīgos jomu metodiķus un pasākumu koordinatorus.