Izdots nošu krājums “Tur, kur jūras satiekas” un top jauns – dziesmu krājumu cikls “GADALAIKI”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs nupat kā izdevis dziesmu krājumu vokālajiem ansambļiem un koriem “Tur, kur jūras satiekas” un nu tas sācis pats savu dzīvi pie vokālās mākslas pedagogiem, diriģentiem, kormeistariem, mūzikas pedagogiem! Pats svarīgākais – pie lielajiem un mazajiem dziedātājiem!

Vismirdzošākās oriģināldziesmas un tautasdziesmu apdares ir apkopotas pirmajā Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izdotajā nošu grāmatā. Tik daudz jaunas mūzikas! Milzīga pateicība Jums, pedagogi, ka dalījāties ar pašu rakstītām dziesmām, ka uzticējāties un ar nesavtīgu prieku ļāvāt tās publicēt. Ceram, ka vieta skapī tukša nepaliks, radīsies jauna mūzika un būs jaunas grāmatas.

Katram Rīgas pilsētas interešu izglītības kora diriģentam vai vokālā ansambļa vadītājam, pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam,  grāmata tiks dāvināta, lai tā atrastu savas īstās mājas – dziedošu kolektīvu, kurā tai skanēt.

2021. gada septembrī uzsāksim jaunu dziesmas ceļu – dziesmu krājumu cikla “Gadalaiki” izstrādi. Pirmā cikla grāmata, kuru plānots izdot šī gada nogalē, sniegu negaidot – “Ziemas dziesmas”. Lūdzam Jūs, vokālās mākslas pedagogus, diriģentus, ansambļu vadītājus un koncertmeistarus dalīties ar savām dziesmu pērlēm par šo balto gadalaiku.

Aicinām dziesmas iesniegt izskatīšanai līdz 2021. gada 15. septembrim.

Kā iesniegt savu dziesmu?
  • Nosūtot uz e-pastu arta.grina@intereses.lv  Sibeliusa programmā,
  • Iesniedzot notis  jūsu neatkārtojamajā rokrakstā Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā, 302. telpā, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā (ar norādi Artai Grīnai).
Kas jāiesniedz?

Dziesmas, kas piestāv šim gadalaikam, kā arī visiem svētkiem, kuri svinami ziemā. No vienbalsības līdz bagātai daudzbalsībai, no a cappella līdz krāšņam instrumentālam pavadījumam. Gaidīsim visu, ko mūsu talantīgie bērni un jaunieši var un grib izdziedāt.

Vai visas iesūtītās dziesmas tiks iekļautas dziesmu krājumā “Ziemas dziesmas”?

Krājuma apjoms ir ierobežots, tāpēc visus, visus noteikti iekļaut neizdosies.

Lai mīlestības būtu daudz, ar to ir jādalās. Lai dziesmu būtu daudz, tās ir jāizdzied un jāizdzīvo – pa notiņai, zilbītei, frāzei un teikumam. Lai dzimtu melodija, vajadzīgi notiņu simti vai tūkstoši un mūsu bērnu balsis. Tās pašas skanīgās balsis, kuras tik ļoti ilgojamies dzirdēt, tāpēc bridīsim tajā skaistāko Dziesmu jūrā – būsim tur, kur jūras satiekas… Mūzikā.

Kontaktpersona: Arta Grīna, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālās mūzikas jomā – e-pasts arta.grina@intereses.lv, tālrunis 29557442.