Izaicinājums “ATKRITUMIEM NĒ”

Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” ar “Pilsētvides Serviss” un “Lautus Vide” atbalstu izsludina izaicinājumu skolēniem “Atkritumiem NĒ”. Izaicinājuma laikā skolēnu komandām līdz 10 personu sastāvā mēneša laikā jāmaina savi un savas ģimenes ikdienas paradumi, cenšoties maksimāli samazināt radīto atkritumu apjomu. Izaicinājums balstīts uz bezatkritumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi draudzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto atkritumu daudzumu. 

KOMANDU PIETEIKŠANĀS PAGARINĀTA LĪDZ 31.03.2021. Izaicinājuma NOLIKUMS.

Kas var piedalīties izaicinājumā?

Izaicinājumā piedalās skolēnu komandas līdz 10 personu sastāvā. Komandu vada izglītības iestādes pārstāvis – skolotājs, metodiķis utt.

Kā var pieteikties?

Komandu izaicinājumam iespējams pieteikt līdz 31.03.2021.

Kas būs jādara izaicinājuma dalībniekiem?

Izaicinājuma dalībniekiem būs jāveic uzdevumi 4 posmos:

  1. Izpētīju.

Dalībnieki izpēta iepakojumu dažādām produktu grupām, kas iegādāti viņu mājsaimniecībā. Skolēni noskaidro iepakojuma veidu, tilpumu, izmantoto materiālu, tā sastāvu, pārstrādes iespējas, sadalīšanās ilgumu un ietekmi uz vidi. Uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā iepakojuma daudzumu (vienības pa veidiem). Apkopo iegūto informāciju, izdara secinājumus.

  1. Apdomāju. 

Dalībnieki veido individuālus plānus, kādus atkritumus iespējams samazināt, mainot iepirkšanās paradumus. Apspriež plānus ģimenē, grupā ar komandas biedriem un skolotāju.

  1. Izmēģināju. 

Dalībnieki izmēģina izstrādātos plānus ieviest dzīvē vismaz 1 mēnesi. Veic korekcijas, ja nepieciešams. Atkārtoti uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā iepakojuma daudzumu (vienības pa veidiem). Apkopo rezultātus, fiksē pārmaiņas, problēmas un grūtības, ar kurām saskārās. Apspriež rezultātus ģimenē, grupā ar komandas biedriem un skolotāju.

  1. Iesaku. 

Komanda kopīgi sagatavo ieteikumus, rekomendācijas citiem – kā rīkoties, lai samazinātu vai pavisam atteiktos no iepakojuma atkritumu radīšanas, tādējādi saudzējot vidi. Uzņem video, kurā atspoguļo šos ieteikumus. Augšupielādē video tīmekļa vietnē.

Ko iegūs izaicinājuma dalībnieki?

Pārliecība, ka pašu spēkiem ir izdevies sasniegt ievērojamas izmaiņas vides stāvokļa uzlabošanā, kā arī uzskatāms apliecinājums, ka izaicinājuma rezultātā ir izdevies ievērojami samazināt radīto atkritumu apjomu, ir galvenais sasniegums un balva ikvienam Izaicinājuma dalībniekam. Taču organizatori ir parūpējušies arī par papildu dāvanām.

Kas ir izaicinājuma galvenie idejas līderi?

Izaicinājumu “Atkritumiem NĒ” organizē Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta”. Atbalsta un rūpējas par balvu fonda nodrošinājumu: “Pilsētvides Serviss” un “Lautus Vide”.

Ar ko sazināties?

Par izaicinājumu, izglītojošiem kursiem pedagogiem, jautājumiem par nolikumu un uzdevumu izpildi – Inese Liepiņa, Valsts izglītības satura centrs, 60001630, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv

Par atkritumu šķirošanu, pārstrādi, ietekmi uz vidi – Laima Kubliņa, “Zaļā josta”, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv