Informatīvā sanāksme mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu vadītājiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 2016.gada 27.septembrī plkst. 10.00 rīko sanāksmi mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu vadītājiem Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99.

Darba kārtībā:

  1. Pārskats par mūsdienu un citu deju žanru darbību 2015./2016.mācību gadā
  2. Mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu darba plāns 2016./2017.mācību gadā
  3. Seminārs „Mūsdienu dejas jaunākās tendences” – lektore Edīte Ābeltiņa
  4. Dažādi jautājumi

 

Sarmīte Kadiķe – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe, tālrunis 29489282, e-pasts: sarmite.kadike@intereses.lv

Gaļina Novikova – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe, tālrunis 28281359, e-pasts: galina.novikova@intereses.lv