Informācija tautas deju kolektīviem – Dziesmu svētku dalībniekiem

Informējam, ka VISC 15.,16. un 17. jūnijā plāno laukumu zīmējumu semināru. Sīkāka informācija par tā norisi sekos vēlāk.

Pielikumā mēģinājumu grafiks XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos: Mēģinājumu grafiks