Informācija par interešu izglītības metodisko materiālu skates norisi

Informējam, ka, ņemot vērā  Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs maina Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates  norises kārtību:

  1. Skates prezentācijas notiks tiešsaistē, platformā Microsoft Teams, 2020.gada 21. un 22.oktobrī pēc noteikta grafika. Tiešsaistes saites tiks izsūtītas uz iestāžu un Skates dalībnieku e-pastiem;
  2. Skates dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens tiek atcelts;
  3. Skates apbalvošanas pasākums  tiks īstenots citā formā, par to informējot elektroniski gan e-pastos, gan interneta vietnē www.intereses.lv pēc Skates prezentāciju izvērtēšanas.

Lūdzam rast iespēju un nodrošināt tehnisko atbalstu Skates II kārtas dalībniekiem, piedaloties tiešsaistes prezentācijās un citās Skates norisēs.

Kontaktpersona: Marina Lučko, Centra projektu vadītāja (e-pasts marina.lucko@intereses.lv, tālrunis +371 26807009).