Informācija muzeja pedagogiem

Ar janvāri prezidenti, kam nepieciešamas mācības tiek gaidīti Prezidentu skolā 1 reizi nedēļā: trešdienās no 17.00 – 18.30 vai ceturtdienās no 16.00 – 17.30. Nodarbības Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99, Rīgā, 215. telpa.

Lūdzu, iepazīstieties ar Rokasgrāmata muzeju prezidentiem” ŠEIT.

Ieteikumi gatavojoties skatei:

– Uzsāciet atskaites gatavošanu (septembris – decembris).

– Sakārtojiet muzeju apmeklētāju žurnālu.

– Pilnveidojiet muzeju prospektu.

– Informējiet par muzeju darbu skolas presē vai mājas lapā.

– Precizējiet krājuma sakārtošanu.

– Uzskaitiet un aprakstiet visus pasākumus, ko veic muzejs.

– Pārbaudiet portfolio saturu. (Saraksti, pienākumi, plāni,… – kalendārā secībā).

– Kā aktivizējat konkursu “Eseja par skolotāju”?

– Kā risiniet gatavošanos muzeja atestācijai?

 

Konsultācijas iepriekš piesakoties pa tālr. 29113528

Informāciju sagatavoja:

Zinaīda Soboļeva