III Starptautiskais radiotehnikas un radioelektronikas konkurss

Sveicam BJC „Rīgas Skolēnu pils” radioelektronikas pulciņa audzēkņus Mārtiņu Jekimovu ar I pakāpes diplomu un Aleksandru Borozdinu ar II pakāpes diplomu (skolotājs Jānis Ozols – Ozoliņš) A.S.Popova Maskavas (Krievija) Radiotehnikas, radioelektronikas un sakaru zinātniski – tehniskās biedrības un Maskavas Izglītības departamenta ārpusskolas darba centra „Na Sumskom” rīkotajā III Starptautiskajā radiotehnikas un radioelektronikas konkursā.

Iveta Freimane,
Bērnu un jauniešu centra
“Rīgas Skolēnu pils”
direktora vietniece