Iespēja piedalīties attālinātā ziemas aktivitāšu seriālā “Ziemas prieki”

Velosacensību seriāla “Riteņvasara” organizatori, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” pedagogi Lauma Krogzeme un Aleksandrs Briedis, aicina piedalīties jaunā attālināto aktivitāšu seriālā “ZIEMAS PRIEKI”. Pirmais posms norisinās no 21. līdz 31. janvārim.

Dalības noteikumi:

 1. Āra aktivitātes notiek katra dalībnieka brīvi izvēlētā laikā un jebkurā vietā konkrētā posma ietvaros, rezultātus fiksējot ar kādas sporta aplikācijas palīdzību.
 2. Minimālais vienas aktivitātes laiks – 40 minūtes.
 3. Aktivitātes iespējamas paša izvēlētā veidā – pastaiga kājām, brauciens ar slēpēm, ar ragaviņām, ar velo.
 4. Aktivitātēs var piedalīties visa ģimene.

Vērtēšana:

 1. Katru dienu var tikt veikta viena ieskaites aktivitāte, posmā summējot aktivitāšu skaitu.
 2. Aktivitāte, kas īsāka par 40 minūtēm, ieskaiti nedod.
 3. Seriāla kopvērtējumā tiek summēti posmu rezultāti.

Rezultāti:

 1. Sporta aplikācijā fiksētās aktivitātes ekrāna bilde (screenshot) ar GPS ceļu, aktivitātes datumu, dalībnieka vārdu, uzvārdu un vecumu jāsūta uz ritenvasara@inbox.lv.

Ja aktivitātēs piedalās vairāki vienas ģimenes bērni, lūdzu pie kopīgās ekrāna bildes norādiet visu bērnu vārdus un vecumus.

 1. Pirmā posma rezultātus var iesūtīt līdz svētdienas, 31. janvāra plkst.23:00.

Balvas:

 1. Seriāla kopvērtējuma aktīvākie dalībnieki saņem medaļas.

Posma vērtējumā dalībnieki tiek atzīmēti ar virtuāliem diplomiem.

Īpaši noteikumi:

 1. Dalība seriālā ir bez maksas.
 2. Obligāti jāievēro Latvijā noteiktie ārkārtas stāvokļa ierobežojumi.
 3. Ja nevēlaties, lai dalībnieka vārds un uzvārds tiktu publicēts rezultātu sarakstā, lūdzu to norādiet. Tādā gadījumā dalībnieks tiks atzīmēts kā anonīms. Anonīms dalībnieks atsakās un nevar pretendēt uz jebkādām balvām, kas šajā seriālā tiek piešķirtas.
 4. Ar savu dalību seriālā dalībnieks apliecina, ka viņam ir zināmi tā noteikumi un viņš tiem piekrīt.
 5. Nepieciešamības gadījumā noteikumos var tikt veiktas korekcijas, par tām informējot dalībniekus.