Iesācies BJC “Altona” 50 gadu jubilejas gads

Ar  vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas studiju audzēkņu un pedagogu izstādi “No “Altonas” zelta fonda” altonieši iesāka  savu piecdesmito jubileju. 04.02.2016 g. izstādes noslēguma pasākumā neformālā gaisotnē satikās bijušie audzēkņi un pedagogi. Pasākumu ieskandināja zvanu ansamblis “Primuss” Kristapa karpa vadībā. Tālāk  savās pārdomās un novēlējumos dalījās gan bijušie pedagogi, gan arī audzēkņi un Kokorēviču ģimene, kuras 7 māsas ir apmeklējušas BJC “Altona” dažādus pulciņus  un 3 māsas ir izvēlējušās ar mākslu saistītas profesijas. Izstādē bija skatāmi bijušo pedagogu un audzēkņu darbi no pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem. Jubileja ir arī pašai izstāžu zālei, kas nepārtraukti 25 gadus priecē BJC “Altonas” apmeklētājus.

Mēs esam gandarīti, ka daudzu bijušo darbu autores – BJC audzēknes Dace Endziņa un Jolanta Šalvīte tagad ir mūsu skolotājas, kuras strādā tikpat radoši, interesanti un nesavtīgi kā viņu bijušās skolotājas mākslinieces Vija Jansone un Daina Pormale.

informāciju sagatavoja

Dzintra Kņaze,
BJC “Altona”izglītības metodiķe,
tālr. 67612354