Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Sandra Bērziņa

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” skolotāju Sandru Bērziņu, kas skatē piedalījās ar darbu “Drošība telpās”.

Darba autore, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” interešu izglītības skolotāja Sandra Bērziņa, vada Integrācijas skoliņu “Rūķīši”. Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” ar nelielām pauzēm strādā vairāk kā 20 gadus. “Interešu izglītība ir  īpaša, tai katrs – gan liels, gan mazs – piešķiļ dzirksteli. Te ir radoši, atsaucīgi, jauki darba kolēģi. Piedalīties metodisko materiālu skatē motivēja kolēģi un “covidlaikā” jaunapgūto datorprasmju pielietošana praksē,” stāsta Sandra.

Sandras novēlējums: “Skatīties, pamanīt, izzināt, apzināt, zināt, iet un sniegt, jo Zināšanas nav nekā vērtas, ja tās netiek nodotas tālāk.”

Sandras Bērziņas darbs “Drošība telpās”.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Sandra Bērziņa, Inga Korņejeva, Inga Sidorčika-Boboviča, Oskars Vainausks, Marina Lučko.