Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Līva Ālīte, Ilze Avotiņa

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Interešu izglītības viena no misijām ir jēgpilna brīvā laika pavadīšana, kas īpaši aktuāla kļūst skolu brīvlaikos un vasarā, kad mācību darbs ir beidzies, bet kopā ar interešu izglītības skolotājiem audzēkņiem ir iespēja radoši izpausties, eksperimentēt, praktiski darboties un gūt prieku.

Iepazīstinām ar Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” brīvā laika skolotājām Līvu Ālīti un Ilzi Avotiņu, kas savu pieredzi apkopojušas darbā “Vasaras aktivitātes- apraksts, nolikumi”.

Līva Ālīte interešu izglītībā sāka strādāt 8 gadus atpakaļ, uzreiz pēc augstskolas pabeigšanas. Ilze Avotiņa par skolotāju strādā 12 gadus, sešus no tiem interešu izglītībā. Strādāt interešu izglītībā skolotājas saista dažādie darba apstākļi un specifika, ka arī vēlme mācīt audzēkņus saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. Veidot metodisko materiālu un piedalīties skatē autores motivēja iespēja dalīties ar savu pieredzi un iedvesmoties no kolēģiem.

Ar Līvas Ālītes un Ilzes Avotiņas materiālu “Vasaras aktivitātes- apraksts, nolikumi” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Līva Ālīte, Ilze Avotiņa, Inga Korņejeva, Dace Timule, Oskars Vainausks, Marina Lučko, Inga Cimiņa