Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Lienīte Otersone

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” skolotāju Lienīti Otersoni, kas skatē piedalījās ar darbu “Materiālu izstrāde un apkopošana “Fizisko spēju attīstīšana” apguvei attālinātajā mācību procesā”.

Darba autore, Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” interešu izglītības skolotāja Lienīte Otersone, vada sporta aerobikas pulciņu. Viņas moto: pilnvērtīga dzīve – tā ir garīga un fiziska kustība un attīstība. Par skolotāju strādā jau 28 gadus, no tiem 24 – interešu izglītībā. Lienīte uzskata, ka tieši interešu izglītībā viņai ir gandarījums vērot bērnu izaugsmi un attīstību sportā un iespēja darboties sporta veidā, kas ir ne tikai darbs, bet arī hobijs. “Ārkārtas situācija ieviesa daudzas korekcijas darbā un lai saglabātu interesi skolēniem darboties, nācās pielāgoties situācijai un meklēt jaunus risinājumus tam, kā padarīt nodarbības interesantas. Labprāt dalos pieredzē, jo uzskatu, ka tā ir iespēja gan attīstīties pašiem, gan arī sniegt kādu jaunu ideju kolēģiem”, – stāsta skolotāja.

Ar Lienītes Otersones darbu “Materiālu izstrāde un apkopošana “Fizisko spēju attīstīšana” apguvei attālinātajā mācību procesā” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Lienīte Otersone, Inga Cimiņa, Oskars Vainausks, Marina Lučko