Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Indra Siksaliete

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Rīgas 93.vidusskolas un Rīgas Jauno tehniķu centra skolotāju Indru Siksalieti, kas skatē piedalījās ar darbu “Digitālie mācību līdzekļi dabaszinību pulciņiem”.

Darba autore ir Rīgas 93. vidusskolas sākumskolas skolotāja un Rīgas Jauno tehniķu centra interešu izglītības skolotāja Indra Siksaliete. Indra vada vides izglītības pulciņus – Rīgas 93. vidusskolā dabas laboratoriju un Rīgas Jauno tehniķu centrā pulciņu “Zaļā pēda”. Par skolotāju strādā 6 gadus. Indra: “Interešu izglītība ļauj skolēniem iepazīt, izpētīt, analizēt un pamanīt dziļāk, pievērsties tieši tam, kas interesē visvairāk. Manuprāt, interešu izglītībā var strādāt radošāk!” Uz jautājumu, kas motivēja veidot metodisko darbu un piedalīties Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē, Indra atbild: “Man šķita, ka tas, kas man ir ļoti tuvs – digitālo mācību materiālu veidošana, ir ļoti atbilstošs šim konkursam.  Un vēlējos parādīt kolēģiem, ka var savādāk!  Mani motivēja un atbalstīja arī kolēģi Rīgas Jauno tehniķu centrā un Rīgas 93. vidusskolā. Īpaši liels paldies Lilitai Svirževskai, Daigai Stipinai un Gunitai Kļaviņai par atbalstu!” Novēlējums no Indras visiem: “Lai digitālā prātība ir nevis vajadzība, bet izaugsmes ceļa iemesls!

Ar Indras Siksalietes darbu “Digitālie mācību līdzekļi dabaszinību pulciņiem” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Indra Siksaliete, Vita Brakovska, Oskars Vainausks, Marina Lučko