Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Ilze Orbidāne

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotāju Ilzi Orbidāni, kas skatē piedalījās ar darbu “Stop Motion Studio – aplikācijas iespējas animācijas filmu izveidē”

Darba autore, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” interešu izglītības skolotāja Ilze Orbidāne, vada Datorgrafikas studiju un Zīda apgleznošanas un filcēšanas studiju “Taurenīte”. Par skolotāju strādā jau piecpadsmit gadus, interešu izglītībā divus gadus. “Interešu izglītībā darbs ir ar bērniem, kuri apmeklē sevi interesējošas nodarbības un atsaucība ir lielāka nekā parastajā skolā. Dalība metodisko materiālu skatē dod iespēju uzzināt kaut ko jaunu metodikas jomā, jo skolotājam ir jāmācās visu dzīvi un ik pa laikam parādās daudz jaunu tehnoloģiju, kuras apgūt”, uzskata Ilze.

Ar Ilzes Orbidānes darbu “Stop Motion Studio – aplikācijas iespējas animācijas filmu izveidē” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Ilze Orbidāne, Ieva Medne, Jana Liepiņa, Inga Cimiņa, Oskars Vainausks, Marina Lučko.