Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Ieviņa Zakrepska

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotāja Ieviņa Zakrepska, kas skatē piedalījās ar darbu “Vingrojumi pēdām”, ir aizrautīga skolotāja, kas ar savu darba pieredzi Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē dalījusies ne vienu reizi vien. Un allaž ar lieliskiem, vienkāršiem vingrinājumiem izkustinājusi gan kolēģus, gan skates žūriju, parūpējoties par katra fizisko labsajūtu un sniedzot milzu devu pozitīva lādiņa.

Iepazīstinām ar  interešu izglītības skolotāju Ieviņu Zakrepsku, kas savu pieredzi apkopoja darbā “Vingrojumi pēdām”.

Ieviņa Zakrepska ir aerobikas, vispusīgās fiziskās sagatavotības nodarbību, dabas un vides izpētes pulciņa vadītāja. Par skolotāju strādā 7 gadus. Interešu izglītībā darbojās jau 25 gadus un uzskata, ka šeit iespēja strādāt pēc pašas izveidotas programmas un ar bērniem un jauniešiem, kuri ir ieinteresēti un motivēti. Ieviņa stāsta “Metodiskos materiālus sagatavoju par to tēmu, kas ir aktuāla manās nodarbībās. Šogad, pēc mazkustībā pavadītiem gandrīz diviem gadiem, ir daudz vingrotāju ar pēdas un stājas problēmām. Mans novēlējums: dzīvība un veselība ir kustībā! Tāpēc ieslēdzam soļu skaitītāju! Dienā noejam 10 000 soļus, sagatavojam organismu un tad jau var sākt arī trenēties!”

Ar Ieviņas Zakrepskas darbu “Vingrojumi pēdām.” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Ieviņa Zakrepska, Ieva Medne, Vita Brakovska, Oskars Vainausks, Marina Lučko, Inga Cimiņa