Iepazīsimies! Saruna ar Rīgas Jauno tehniķu centra interešu izglītības skolotāju Lilitu Svirževsku

Iepazīsimies! Uz sarunu Rīgas Jauno tehniķu centra interešu izglītības skolotāju Lilitu Svirževsku aicināja Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenais speciālists vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomās Elita Kalnača.

Jūs iepazinu 2019. gadā Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skatē, kurā kā Rīgas Jauno tehniķu centra skolotāja  prezentējāt izveidoto metodisko izstrādni “Dekoratīvie augi” un kļuvāt par vienu no skates laureātiem. Vairāk kā gadu esmu Jūs iepazinusi neklātienē un nedaudz klātienē, un varu teikt, ka pazīstu Jūs kā mērķtiecīgu, talantīgu, drosmīgu un ļoti uzņēmīgu skolotāju, pētnieku, fotogrāfu, mākslinieku, patiesu dabas draugu. Skolotāju, kurai vienmēr ir jaunas idejas un mērķi, ko īstenot un sasniegt, kas sniedzas plašāk un tālāk, kā ierasts. Kas ir Lilita Svirževska?

Esmu mamma 4 bērniem un vecmāmiņa 2 mazbērniem.

Esmu viena no Rīgas Jauno tehniķu centra vides pulciņu skolotājām.

Esmu cilvēks, kas mīl dabu.

Jau kopš bērnības mani ir interesējusi daba, vienmēr esmu apbrīnojusi tās skaistumu un to, cik katrs dzīvais organisms ir unikāls un neatkārtojams. Šobrīd, strādājot par interešu izglītības skolotāju, ir iespējams šo dabas skaistumu vērot un turpināt iepazīt kopā ar bērniem.

Cik ilgi strādājat par skolotāju interešu izglītībā? Kādus pulciņus vadiet?  Ko bērni un jaunieši apgūst un iegūst Jūsu nodarbībās? Kādēļ strādājat kā interešu izglītības skolotāja? Vai pulciņa nosaukumam ir būtiska nozīme, lai ieinteresētu bērnus un jauniešus? Pulciņš “Dabas detektīvi” izklausās vilinoši!

Rīgā Interešu izglītībā strādāju jau vairāk kā 13 gadus. Vadu vairākus pulciņus: “Vides eksperimenti”, “Vides spēļu pulciņš”, “Lietu otrā dzīve”, “Botānikas pulciņš” un “Ceļojums ar augiem”. Pulciņu “Dabas detektīvi” vadīju pirms pāris gadiem. Manuprāt, pulciņa nosaukumam nav būtiska nozīme, svarīgākais ir tas, kas tiek darīts pulciņā. Ir gadījies, ka bērni vai vecāki pulciņu dēvē vispārīgi – dabaszinību pulciņš. Jau strādājot vispārizglītojošajā skolā, es vadīju vides pulciņu, kurā kopā ar bērniem pētījām tuvākās apkārtnes aizsargājamos un retos augus, indīgos augus, sēnes, putnus, gliemežus,  veicām zinātniski pētnieciskos darbus, piedalījāmies konferencēs, olimpiādēs, konkursos. Tāpēc tas, ka šobrīd es strādāju tikai vides interešu izglītībā, nav nejaušība.

Pulciņos ar audzēkņiem veicam dažādus ar vidi saistītus eksperimentus, ejam dabā, vērojam, pētām, fotografējam, pildām dažādus uzdevumus, zīmējam, veidojam vizuāli plastiskās mākslas darbiņus dažādās tehnikās un no dažādiem materiāliem. Regulāri piedalāmies dažādos konkursos, veidojam izstādes. Jau 8 gadus ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rīgas Centrālās bibliotēkas Iļģuciema filiālbibliotēku, kur tiek realizēti 3 pulciņi. Audzēkņiem ir iespēja bibliotēkā regulāri veidot savu darbu izstādes par dažādām tēmām. Īpaši aktuālas ir lietu otrās dzīves darbu izstādes. Esam veidojuši arī pavasarī ziedošo augu, rudenī ziedošo augu, koku zaru ziemā, zinātnes rotaļlietu izstādes. Arī audzēkņu vecāki nāk apskatīt šīs izstādes.

“Botānika. Jautājumi un atbildes”,  izdevējs Zvaigzne ABC, 2010. gads, grāmatā 96 lappuses. Materiāls paredzēts un sniedz iespēju labāk sagatavoties pārbaudes darbiem, kā arī atkārtot un nostiprināt zināšanas. 2019. gadā, sadarbībā ar Ilzi Vjateri-Meinarti,  izdevniecībā “Avots” klājā nākusi vēl kāda grāmata – “Attīstošās un izzinošās rotaļlietas”, 116 lappuses. Kā aizsākās šī sadarbība ar izdevniecībām un cik grāmatas ir sagatavotas un izdotas? Kurš kuru atrada? Izdevējs Jūs vai Jūs izdevēju?

 Vēl strādājot vispārizglītojošajā skolā, es sāku veidot dažādus uzdevumus un krustvārdu mīklas un izmantoju tās savā darbā. Man patika aizrautība, ar kādu skolēni veica uzdevumus un tādā veidā viņos radītā interese par dabu.

Mana pirmā grāmata bija “Krustvārdu mīklas un uzdevumi par augiem” izdevniecībā “RaKa” 2008. gadā. Laikam par šo ceļu uz grāmatu izdošanu jāpateicas Daigai Kalniņai (tobrīd Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” direktorei), kura mani iedrošināja un sniedza vērtīgus padomus.

Otro grāmatu pieteicu mācību grāmatu konkursam, ko bija izsludinājusi izdevniecība “Zvaigzne ABC”. Ideja par materiālu bija jau gadu iepriekš, pēc mācību standarta un programmas liku kopā jautājumus un atbildes par botāniku. Tikai pēc tam pamanīju internetā sludinājumu un pieteicos.

Izdevniecībā “Avots” izdotā grāmata “Attīstošās un izzinošās rotaļlietas” tapa sadarbībā ar Ilzi Vjateri-Meinarti, kuras dēls Gustavs 2 gadus apmeklēja pulciņu “Vides eksperimenti”. Viņa ierosināja kopīgi izdot grāmatu pirmsskolas vecuma bērniem par zinātnes rotaļlietām. Viņai izdevniecībā “Avots” jau bija izdotas vairākas grāmatas.

Atminos, kādā no sarunām, stāstījāt par pieredzi grāmatu ilustrāciju veidošanā. Jums piemīt ne tikai mīlestība uz dabu, mērķtiecīga un konstruktīva savu ideja īstenošana dzīvē, bet arī mākslinieka talants, ko esiet apliecinājusi ar grāmatā ievietotajām ilustrācijām. Ar audzēkņu darbiem piedalāties arī vizuālās mākslas konkursos – izstādēs. Foto portālā Poga ir redzamas Jūsu uzņemtās ziedu un augu fotogrāfijas. Kādas ir Jūsu attiecības ar mākslu un fotografēšanu? Kādos vizuālās mākslas konkursos esat piedalījusies ar audzēkņu darbiem?

Man ļoti patīk māksla, mazliet arī pati zīmēju. Esmu 14 gadus skolā mācījusi mājturību meitenēm, pāris gadus arī rokdarbus sākumskolā. Agrāk ļoti daudz tamborēju, adīju, patīk arī papīra plastikas darbi. Jau kops bērnības vēroju kā mana mamma zīmē, veido telpiskus maketus ar lauku ainavām, dažādas papīra puķes, groziņus, kastītes. Studiju laikā arī sanāca daudz zīmēt bioloģiskos zīmējumus.

Es daudz fotografēju. Nesen iegādājos jaunu fotoaparātu ar īpašu tuvplānu režīmu. Nu ir sākusies jauna pieredze sūnu, ķērpju, sēņu fotografēšanā.

Vairākus gadus ar audzēkņiem esam piedalījušies konkursā ”Pļava”. Esam veidojuši darbus arī konkursiem  “Lidojums”, “Videi draudzīga rotaļlieta”, “Leļļu māja”, “Lietu otrā dzīve”, “Miniatūra”. Ikviena piedalīšanās konkursā  audzēkņiem sniedz pieredzi un ļauj iepazīt dabu caur mākslu.

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru 2018. gadā autoru kolektīvs izveidoja metodisko līdzekli “Atbalsta materiāls āra nodarbību organizēšanai”, kurā arī ir Jūsu veidotais materiāls “Koku un krūmu noteikšana ziemā”. Lai izveidotu šo darbu, tika apzināti un ievākti tuvākā apkārtnē augošu koku un krūmu zari ar pumpuriem. Tie  tika ieskenēti, attēli apstrādāti programmā Molberts un izveidotas 40 augu noteicēju kartītes ar attēliem. Zinu, ka šīs nav vienīgās kartītes ar augu attēliem. Pastāstiet, kad un kā nonācāt pie idejas veidot augu noteicēju kartītes? Cik un kādus metodiskos materiālus esiet izveidojusi, kuru pamatā ir augu noteicēju kartītes? Cik ilgu laiku aizņem šāda komplekta izveide?

 Ir izveidotas augu noteicēju kartītes par koku un krūmu lapām, zariem, rudenī ziedošajiem augiem. Parasti pirmie darbiņi top ilgāk, kamēr atrodi piemērotāko kartītes lielumu, formu, burtu izmēru. Ja izprintē un redzi, ka nav labi saprotams vai krāsa neatbilst, atkal sāc no jauna. Mani audzēkņi ir vislabākie kritiķi. Viņi godīgi pasaka, ja kaut kas būtu jāuzlabo vai jānomaina kāds attēls.

Esmu veidojusi noteicējus ne tikai kartīšu veidā. Lai gan sākotnējā doma bija tikai izprintētas kartītes, kuras katrs var sakārtot pēc savām vēlmēm, tā tika pilnveidota un pielāgota, lai kļūtu vēl daudzpusīgāka. Rīgas Jauno tehniķu centra mājas lapā ir pieejams pavasara augu noteicējs, kuru var izmantot arī telefonā. Tas ir ērti – atver pdf failu un salīdzini dabā atrasto augu ar attēlu noteicējā. Arī koku un krūmu zaru noteicēju, iespējams izmantot telefonā. Nesen RJTC mājas lapā tika ievietots arī “Dabas alfabēts” ar šifrētajiem uzdevumiem.  Interesantā veidā ir iespējams iepazīt dzīvo organismu nosaukumus.

2020. gada rudenī, šoreiz pavisam nejauša tikšanās ar Jums Jelgavā, kur kopā ar kolēģi Lauru Timšu piedalījāties dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursā “Zinātne uz skatuves -2020”. Nominācijā “Zinātne vismazākajiem” ieguvāt tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivālā 2022. gadā martā Prāgā, Čehijā, ar darbu par tēmu “Augu iepazīšana, izmantojot augu noteicējus un galda spēles”. Apsveicu ar iegūtajiem panākumiem un Jūsu darba novērtējumu! Lūdzu padalieties ar atziņām, secinājumiem, ieteikumiem. Kas ir tas, kas Jums dod spēku, iedvesmu, uzdrīkstēšanos īstenot savus projektus un iesaistīties citu veidotos un organizētos projektos un pasākumos?

 Es domāju, ka katram mums dzīvē ir savs ceļš. Mans ceļš ir vides izglītība un iedvesmu es smeļos dabā. Kopā ar ģimeni mēs daudz laika pavadām dabā (vai precīzāk teikt, izmantojam katru brīvo brīdi), atklājot Latvijas dabas skaistumu. Mans vīrs mani ļoti atbalsta. Atliek tikai ierosināt par braucienu uz kādu ūdenskritumu vai purvu, vai jaunu dabas taku, viņš uzreiz to saplāno! Esmu priecīga, ka man ir iespēja dzīvot tik skaistā valstī – Latvijā!

Protams, lielu iedvesmu es smeļos LU Botāniskajā dārzā, kur pati vadu arī 2 vides pulciņus.

Gandrīz visus savus darbus es veidoju, balstoties uz personīgo pieredzi dabā un izmantojot savus zīmējumus un fotogrāfijas. Savā darbā es izmantoju dažādas metodes un līdz ar to veidoju dažādus metodiskos materiālus. Tā kā pulciņus apmeklē dažāda vecuma bērni, tad ir jādomā, kā organizēt darbu, lai vienā nodarbībā 4. vai 5. klases skolēnam nav garlaicīgi un 1. vai 2. klases skolēnam nav par grūtu. Starp citu, man ir pedagoģijas maģistra grāds tieši bioloģijas mācīšanas metodikas apakšnozarē.

Dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursā “Zinātne uz skatuves -2020” es piedalījos ar darbu “Augu iepazīšana, izmantojot augu noteicējus un galda spēles”. Galda spēles par augiem man ir īpaši mīļas. Ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu tika izdotas 3 spēles: “RDS dekoratīvie augi”, “Iepazīsti dekoratīvos augus!”, ”Latvijas savvaļas augi”. Ar spēļu palīdzību audzēkņi ātri apgūst augu nosaukumus. Spēle ”Latvijas savvaļas augi” ļauj apgūt zināšanas par Latvijas meža, pļavas, purva, piejūras, ezera augiem, par ārstniecības, indīgajiem, aizsargājamajiem augiem, kā arī par augu sistemātisko piederību.

Konkursus, skates, konferences, radošās darbnīcas un kursu vadīšanu uzskatu par vienu no darba formām. Tā ir iespēja apkopot kādu savu metodisko pieredzi un dalīties tajā ar citiem. Es pati arī iedvesmojos no saviem kolēģiem un apbrīnoju viņu talantus kādā jomā.

Jūsu novēlējums skolotājiem un audzēkņiem!

Aicinu iepazīt dabu, saskatīt tajā skaisto un sākt tieši ar savu tuvāko apkārtni – savu skolu, savu mājas pagalmu, savu mikrorajonu! Jo mīlēt var tikai to, ko pazīsti!

Paldies par sarunu!

* Foto: Lilita Svirževska, 2019.gada Metodisko materiālu skates laureāte, foto autors: Margarita Malcāne-Bodrova