Festivāls “Dejo ar vadītāju” – Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte”

Novembrī noslēdzās Rīgas mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu radošais festivāls “Dejo ar vadītāju”. Turpinām publikāciju ciklu, iepazīstinot ar festivāla dalībniekiem – enerģiskajiem kolektīvu vadītājiem, viņu atraktīvajiem dejotājiem un festivālam iesniegtajām horeogrāfijām. Festivāla nolikums paredzēja, ka vismaz vienā no pieteiktajām dejām jāpiedalās arī kolektīva vadītājam, katram vadītājam šī pieeja bija atšķirīga, par to būs iespēja pārliecināties arī publikāciju ciklā. Šoreiz stāstīsim par Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” horeogrāfisko ansambliso “Pērlīte”.

Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” vispirms festivālam sagatavoja deju “Austrumu vēsmas”, bet otru deju ar vadītāju līdzdalību tā arī nepaguva nofilmēt, jo spēkā stājās ierobežojumi interešu izglītības darbā. Neskatoties uz to, noteikti esat pamanījuši atraktīvās kolektīva vadītājas Marinu Dumbergu-Lobanovu un Diānu Gorsku citos Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektos. Piemēram, veidojot horeogrāfiju un dejojot projektā “Attālinātā deja”. Vadītājas atzīst, ka reti kāpj uz skatuves kopā ar saviem dejotājiem, bet festivāla ideja šķitusi interesanta.

“Šis mācību gads iesākās ar cerībām un arī neskaitāmiem jautājumiem vai un cik ilgi interešu izglītībai tiks dota iespēja darboties klātienē. Mēs esam divas kolektīva vadītājas – Marina Dumberga-Lobanova un Diāna Gorska. Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” darbojas jau 43 gadus, bet mēs kā vadītājas strādājām tajā jau 11 gadus. No agras bērnības dejojām “Pērlītē”. Iepriekšējā kolektīva vadītāja, mūsu skolotāja, aizgāja pensijā un piedāvāja mums turpināt attīstīt kolektīvu. Protams no tādas iespējas mēs nevarējam atteikties.

Kolektīvam ir daudz  sasniegumu – godalgotas vietas konkursos gan Latvijā, gan ārzemēs. Jau divas reizes esam bijuši Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki. Mēs visu laiku mācāmies, pilnveidojam zināšanas un nestāvām uz vietas. Bet grūtākais izaicinājums visiem pedagogiem tagad ir pandēmijas/online laiks. Būtu lieliski atsākt strādāt normālā klātienes režīmā ar klātienes pasākumiem. Ir grūti plānot darbu tālākā nākotnē, ja pat valsts līmenī nav skaidrības.”

Jāatzīst, ka “Pērlītes” dejotājas un vadītājas esam iepazinuši kā dzīvespriecīgas, aktīvas un aizrautīgas dažādu projektu un pasākumu dalībnieces. Marina un Diāna ne vien piedalās, bet arī pašas organizē deju konkursus. Novēlam nepadoties šajā grūtajā laikā, smelties prieku un aizrautību savos dejotājos. Lai viss izdodas!