Ekoskolu rīcības dienās aicinās sabiedrību izdarīt ilgtspējīgas izvēles drošākas nākotnes vārdā

Ekoskolu Rīcības dienas ir plašākā vides kampaņa Ekoskolu tīklā, kurā aicināta piedalīties ikviena Latvijas skola, lai kopīgiem spēkiem rosinātu pozitīvas pārmaiņas savās kopienās. Šogad kampaņa notiks no 4. līdz 10. novembrim, un ar saukli “Par nākotni bez klimata krīzes!” skolas aicinās Latvijas iedzīvotājus izdarīt ilgtspējīgas izvēles labākas un drošākas nākotnes vārdā.

Šogad Rīcības dienu kampaņa turpinās vērst uzmanību nopietnākajai problēmai vides aizsardzībā pasaulē – klimata krīzei. Pirmās izmaiņas redzam jau šobrīd gan Latvijā, gan citur pasaulē, un tās rada ievērojamus draudus dzīvajai dabai, lauksaimniecības ražām un labklājībai daudzu teritoriju iedzīvotājiem. Apzinoties, ka katastrofālās klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki, vēl ir iespējams novērst, jau vairāk nekā 140 Latvijas skolu ieplānojušas dažādas praktiskas un izglītojošas aktivitātes visas nedēļas garumā. Tiks organizēti publiski tematiskie semināri, diskusijas, konkursi un viktorīnas, veidoti informatīvi plakāti, bukleti un stendi, veikti pētījumi un aptaujas, rīkotas akcijas videi draudzīgas mobilitātes popularizēšanai un īstenotas citas vērtīgas aktivitātes.

“Ekoskolu Rīcības dienas ir lieliska platforma, kas ik gadu mobilizē jauniešus pievērst uzmanību vides aizsardzības jautājumiem. Šobrīd, daudziem to neapzinoties, atrodamies ļoti savādā un biedējošā pārmaiņu periodā – klimata krīzes viducī –, kad no klimata rīcības atkarīga mūsu izdzīvošana. Uzskatu, ka tādēļ katra rīcība un katrs šāds pasākums ir vēl svarīgāks kā jebkad,” pārdomās dalās aktīvā un pieredzējusī Ekoskolu jauniete Agate Albekeite.

Rīcības dienu kampaņas mērķi ir rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā un mudināt jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem, iesaistot visu skolu un sabiedrību vienotā akcijā, kas vienlaikus norisinās visā Latvijā.

Ekoskolu Rīcības dienu kampaņa ir starptautiska iniciatīva, kurā Latvijas skolas piedalās jau astoņus gadus, uzrunājot ne tikai skolu kolektīvus, bet arī ģimenes, vietējos iedzīvotājus un pašvaldības. Rīcības dienu noslēgumā notiks konkurss skolām. Veiksmīgāko un radošāko iniciatīvu autori, kā arī aktīvākie kampaņas popularizētāji saņems balvas no Ekoskolu Rīcības dienu atbalstītājiem. Šogad mūsu draugu pulkā ir Vides izglītības fonda pastāvīgais atbalstītājs, zīmola LUCART pārstāvis Latvijā SIA NMS Riga, slēpošanas un atpūtas parks “Ozolkalns”, Operetes teātris, Skypark, Purenn, izklaides parks “Avārijas brigāde”, Siguldas Futbolgolfa parks un beziepakojuma preču veikals “Turza”.

Šeit pieejamajā kartē pievienotas plānoto pasākumu anotācijas –  http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolu-r-c-bas-dienas

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās 51 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības.

Ekoskolas
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
http://www.draugiem.lv/ekoskolas/
Informāciju sagatavoja Ilze Rušmaneilze.rusmane@videsfonds.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšānsdaniels.truksans@videsfonds.lv