Sveicam Skolotāju dienā!

“Latvijai nākotne būs tikai tad, ja mēs pietiekami daudz spēka, līdzekļu un uzmanības veltīsim izglītībai.” /Imants Ziedonis/

Mīļie, skolotāji!

Paldies, ka sējat  audzēkņos vēlmi būt zinātkāriem, domājošiem, radošiem, drosmīgiem, patiesiem! Paldies, ka rūpējaties par piederības sakņu stiprināšanu!

Paldies, ka veltāt savu darbu un sirdi audzēķņiem, vecākiem, sabiedrībai un Latvijai!

Starojam kopā!

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vārdā –

Inga Cimiņa

Video: Ivetta Tamane