Deju kolektīvs “Raduga” atsāk sezonu un gatavojas 15 gadu jubilejas koncertam

Rīga joprojām dun dejā. Esam priecīgi par iespēju atkal tikties deju zālēs, lai turpinātu aizsākto un radītu ko jaunu. Mums ir sakrājušās tik daudz nenosvinētas kolektīvu dzimšanas dienas!

Rīgas izglītības iestāžu cittautu deju kolektīvi vienmēr ir iepriecinājuši un dalījušies ar savas tautas kultūru un tradīcijām gan koncertprogrammās, gan uzvedumos. Bērnu deju ansamblim “Raduga” un mākslinieciskajai vadītājai Larisai Koļesņik ir īpaša vieta mūsu dejotāju saimē. “Raduga” vienmēr spēj pārsteigt ar augsta mākslinieciskā līmeņa priekšnesumiem ne tikai cittautu dejā, bet arī apgūstot latviešu skatuvisko deju un aktīvi piedaloties dziesmu un  deju svētku kustībā.

“Raduga”  dibināta 2005. gadā Rīgas 74. vidusskolā. 2020. gadā bija ieplānots kolektīva 15 gadu jubilejas koncerts. Ļoti ceram, ka kolektīvam izdosies savas ieceres realizēt šogad. “Radugas” repertuārs ir ļoti daudzveidīgs – no pasaules tautu dejām līdz estrādes dejai. Deju kolektīva repertuārā īpašu vietu ieņem latviešu un krievu tautas dejas kā nacionālās kultūras vērtība. Deju kolektīvs aktīvi piedalās konkursos, skatēs un koncertos, kā arī demonstrē dejas mākslu dažādos starptautiskos horeogrāfijas konkursos- Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Bulgārija un Slovākijā. “Raduga” ir 2015. gada tautas deju skates laureāts. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos kolektīvs piedalījās 2010. gadā un 2015. gadā.

Bērnu deju ansambļa “Raduga” emocionalitāte, sirsnība un radošā oriģinalitāte vienmēr iepriecina dejas mākslas cienītājus.

Lai izdodas nosvinēt dzimšanas dienu!

Informāciju sagatavoja: Ineta Bērziņa, tautas deju jomas galvenā specialitāte