Ciklā “Iepazīsimies!” saruna ar skolotāju Ilzi Rimicāni

Iepazīsimies! Uz sarunu mākslinieci, skolotāju Ilzi Rimicāni aicināja Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenais speciālists vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomās Elita Kalnača.

 E.K. Klāt ir jaunais mācību gads! Kādam tas ir pirmais, kādam beidzamais!

Trīsdesmit pirmais bērnu un jauniešu centra “Daugmale” stikla darbnīcas “Mozaīka” vadītājai – skolotājai Ilzei Rimicānei!

Novēlējums – Dzīvesprieku! Degsmi! Lai mums visiem izdodas viss labi iecerētais!

Ilzi Rimicāni pazīst daudzi kā radošu skolotāju, atsaucīgu, dzīvespriecīgu un pozitīvi noskaņotu kolēģi bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”, O. Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskolā un Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā! Daudzi pazīst kā Latvijas mēroga un starptautisko mākslas darbu konkursu vērtēšanas komisijas locekli.

Sarunā iepazīsim tuvāk mākslinieci, skolotāju Ilzi Rimicāni!

Mans pirmais un tradicionālais jautājums:  Kas ir Ilze Rimicāne?

Pēc neliela pārdomu brīža Ilze atbild.

I.R. Pedagogs, līdz matu galiņiem interešu izglītībā, jau vairāk kā 30 gadus!

E.K. Apsveicu ar izturību un uzticību interešu izglītībai!

2023.gada februārī stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” atzīmēja 30 gadu jubileju ar audzēkņu darbu izstādi bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”. Tā ir nopietna jubileja! Kā aizsākās mākslinieces, skolotājas ceļš?

I.R. 1988.gadā absolvēju Valsts mākslas akadēmijas pilnu kursu lietišķi dekoratīvās mākslas specialitātē (tagad Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli Plastiskās mākslas nodaļas stikla mākslas  apakšnozare). Jau studiju laikā uzsāku darbu ražošanas apvienībā “Daiļrade”, kur veidoju vitrāžas konkrētiem interjeriem. Pēc Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiāles Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzeja vadītājas Rūtas Lindbergas uzaicinājuma veidoju vitrāžas  Rīgas Stradiņa universitātes Anatomikuma vestibila septiņiem logiem un Rīgas Stradiņa universitātes administrācijas korpusa kāpņu telpas logiem.

Gadu gaitā ir tapušas vitrāžas vēl citos sabiedrisko ēku interjeros un privātmājās.

Akadēmijas diplomdarbā veidoju vitrāžu “Dziesmu svētki” ar kora dziedātāju tēliem. Vitrāža apskatāma Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta 2. stāva vestibilā.

Skolotājas ceļš. Tā ir nejaušība! Piezvanīja klases biedrene Ilze Pomerance, kas toreiz strādāja par skolotāju Maskavas rajona Skolēnu jaunrades namā (tagad bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”), un uzaicināja pamēģināt darboties stikla mākslas jomā ar bērniem.

Jāpamēģina! Tika izveidota stikla mākslas darbnīca “Mozaīka”! Un tā aizsācies 31. mācību gads bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”!

Sākumā sevi vajadzēja pierādīt, strādājot vienā telpā ar kokapstrādes un stikla putekļiem. Interese par stikla mākslas darbnīcu bija liela un ieguvām atsevišķu telpu 1. stāvā. Tagad esam atpakaļ 4.stāvā, kur var vērot fantastiskus saulrietus pa logu!

E.K. Kas motivē un dod gandarījumu skolotājas darbā?

I.R. Gandarījums par audzēkņu paveikto, viņu sasniegumiem, zināšanu nodošana tālāk. Prieks, ja audzēknis atraisās, rod negaidītus, radošus risinājumus uzdotai tēmai.

E.K. Ko bērni un jaunieši apgūst Tavās nodarbības?

I.R. Izpratni par stikla materiālu un apstrādes iespēju daudzveidību, iemaņas stikla apstrādes tehnikās: kausēšanā, slīpēšanā, matēšanā, mozaīkas, vitrāžas veidošanā. Darba procesā runājam par kompozīcijas pamatprincipiem – līniju, laukumu, krāsu attiecībām u.c..

E.K. Kāpēc bērni un jaunieši nāk pie Ilzes Rimicānes uz stikla apstrādes darbnīcu?

Vispirms atklāšu, ko saka stikla darbnīcas audzēkņi:

atveda draudzene;

ieteica klases biedrs;

iepatikās Atvērto durvju dienā;

uz skolu bija atnākusi skolotāja, iepazīstināja ko var apgūt stikla darbnīcā, tā atbild Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas audzēkņi (vairākums no 1. izglītības pakāpes  grupas).

I.R. Ir audzēkņu domu biedru grupas, kas izveidojuši savu “mikroklimatu”, kur jūtas labi, kur risina sev aktuālās tēmas.

Ir individuālisti – nāk ar konkrētu ideju, strādā patstāvīgi.

Rudeņos bērnu un jauniešu centrs organizē reklāmas akcijas – ejam uz Latgales priekšpilsētas skolām un stāstām par daudzveidīgajām vizuāli plastiskās mākslas programmām. Ir audzēkņi, kas stikla darbnīcā darbojas jau vairākus gadus, dalās ar savu pieredzi un tā veidojas grupas.

Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” programmu apgūst bērni un jaunieši no 9 – 25 gadiem. Ir 4 grupas, kas veidotas, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un sagatavotību. Ir audzēkņi, kas turpina darboties stikla mākslas jomā pēc vidusskolas, studējot augstskolā vai paralēli darbam.

Mācību gada beigās bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” organizējam atskaites izstādes, kur tiek eksponēts katra audzēkņa labākais darbs.

E.K. Uz jautājumu:  Kāpēc turpina apmeklēt un radoši darboties vairākus gadus?

Audzēkņi atbild:

nodarbina un attīsta iztēli;

palīdz apzināties un izkopt talantus;

ļoti daudz diplomi;

patīk daži labi cilvēki;

ir kur doties.

E.K. Apmeklējot bērnu un jauniešu konkursus – izstādes ļoti bieži var redzēt Tavu audzēkņu darbus. Audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījušies gan Rīgas, gan Latvijas, gan starptautiskajos bērnu mākslas konkursos. Kuri mākslas konkursi bērniem un jauniešiem visvairāk patīk, ieinteresē un kādēļ?

I.R. Audzēkņi ir dažādi. Daudzi jautā: Kad būs nākošais konkurss? Kāda ir tēma?

Gada sākumā informēju audzēkņus par iespējām piedalīties gan mūsu centra, gan Rīgas konkursos.

Tad nolemjam, kurā konkursā kurš no audzēkņiem vēlas piedalīties un sākam veidot skices. Citam aktuālas ir savas, nevis konkursa tēmas. Bērniem patīk vienkāršas un uzreiz saprotamas tēmas, kā piemēram – Rudens. Ziemas stāsti. Pavasara vēstneši.

Rosinu audzēkņus piedalīties  Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice”, kur ir interesantas, bet bieži vien neparastas un sarežģītas tēmas. Atceros – vienu gadu tēma bija “Kartupelis”, šogad “Deja”. Šī gada konkursā piedalījās tikai 2 audzēknes, bet prieks par meiteņu paveikto.

E.K. Ko saka Ilzes Rimicānes stikla darbnīcas “Mozaīka” audzēkņi par dalību konkursos? Kāpēc piedalās konkursos?

Izstādēs var parādīt savus darbus, rast iedvesmu un jaunas idejas!

Iespēja saņemt balvas un diplomus!

E.K. Bērnu un jauniešu atbildes ir apliecinājums – ir svarīgi, ka viņu darbi ir izstādē, tiek pamanīti un novērtēti. Tas ceļ pašapziņu, palīdz apzināties savus talantus, kā arī veido un pilnveido vērtību izpratni.

Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice 2023”, kura tēma bija – Deja,  tika iesūtīti 16416 darbi no 83 pasaules valstīm. Pēc rūpīgas darbu izvērtēšanas, godalgoti  1305 darbi ar 1356 balvām, tai skaitā 187 medaļām. Starptautiskā vērtēšanas komisija  piešķīra 11 autoriem – medaļas “Lidices roze” un 39 Goda rakstus mākslas darbu autoriem no 30 Latvijas izglītības iestādēm!

Arī bērnu un jauniešu centra “Daugmale” stikla darbnīcas “Mozaīka” audzēknes Simonas Paulas Putinas (14 gadi) darbs stikla mozaīka “Sapnis par baletu” tika pamanīts, novērtēts un piešķirts Goda raksts!

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē “Ziedonis.Pasaule.Es.” atzinīgu un augstu novērtējumu saņēma stikla darbnīcas audzēkņi  Agate Aleksandra Birziņa  par darbu “Dzeltenā pasaka”, Paula Simona Putina par darbu “Melnā pasaka”, Felīcija Djačenko  par darbu “Brūnā pasaka”.

Loreta Kate Kampuss ar darbu “Virs galvas mūžīgs piena ceļš…” piedalījās  VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā „Toņi un pustoņi”, bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursā „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”. Saņēma Atzinības rakstu.

2022/2023. mācību gadā tik daudz panākumu!

Un jāmin, ka tie nav visi panākumi!

Apsveicu skolotāju un audzēkņus ar sasniegumiem konkursos!

E.K. Zinu, ka skolotāja darbs prasa lielu enerģiju un daudz laika, nepieciešams izdomāt jaunus, radošus uzdevumus, profesionāli pilnveidoties. Vai Tev izdodas apvienot skolotāja darbu un radoši darboties kā māksliniecei?

I.R. Radošais darbs cieši savijies kopā ar audzēkņu radošo darbību. Zīmīga izveidojusies sadarbība ar Mencendorfa nama vadītāju Ilonu Auderi, kad Mencendorfa namā organizējām stikla darbnīcas “Mozaīka” 20. un 25. jubilejas izstādi.

2020.gadā Ilona Audere piedāvāja veidot vitrāžu LU Cietvielu fizikas institūta 4. stāva kāpņu telpā. Un tā 2020. gada 17. novembrī , atzīmējot Latvijas proklamēšanas gadadienu, tika atklāta vitrāža, ko veidoju kopā ar saviem 4. izglītības pakāpes audzēkņiem.

Vitrāžas stāsts ir jo īpaši interesants. Tā pamatā ir 2 elementi – attiecīgo  valstu upes un nacionālie putni. Katrs no tiem simbolizē kādu no valstīm, ar kurām sadarbojas institūts. Vitrāžas elementu- putnu veidošanā aktīvi iesaistījās Matīss Komļevs.

Arī pārējie audzēkņi piedalījās darba procesā: lodēja, tīrīja, palīdzēja ievietot rāmī, tādējādi esot klātesoši visos vitrāžas tapšanas posmos no idejas līdz gala rezultātam.

E.K.  Kāda ir audzēkņu interese par mākslu, par mākslinieka profesiju? Vai kāds izvēlas studēt mākslas jomā?

I.R. Pēc sarunām  var nojaust, ka skolēni bieži neiet uz izstādēm. Cenšos divas reizes mācību gada laikā  organizēt izstāžu apmeklējumus. Devāmies uz Vilhelma Purvīša izstādi Latvijas Mākslas muzejā. Teicu: Tas ir jāredz! Esam apmeklējuši stikla mākslinieku Andas Munkevicas, Martas Ģibietes, Ernesta Vītiņa darbu izstādes, lai veidotos priekšstats par mākslinieka darbu un Latvijas mākslu.

Dodamies ar audzēkņiem mācību ekskursijās uz mākslinieku darbnīcām, izglītības iestādēm. Pirms kāda laika apmeklējām Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas stikla izstrādājumu dizaina programmu, kur tika gūta jauna pieredze.

E.K. Interese par skolotāja, mākslinieka profesiju ir. Ilze Rimicāne padalījās ar informāciju, ka šogad Ēnu dienā pie viņas darbnīcā viesojās 4 meitenes, kurām bija iespēja vērot stikla mākslas nodarbības bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”.

E.K. Vai kāds audzēknis no interešu izglītības izvēlas studēt mākslas jomā?

I.R. Emīlija Mizaraite beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju un tagad strādā bērnu un jauniešu centrā IK “Auseklis”, vada vairākas vizuāli plastiskās mākslas programmas un datorprojektēšanas programmu “Datordizains”, kur apgūst 3D konstruēšanu.

Rūta Patmalniece mācās Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības katedras maģistratūrā un strādā par skolotāju Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā.

E.K. Zinu, ka strādā arī O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā. Vai ir starpība strādāt par skolotāju interešu izglītībā un vispārējā izglītībā?

I.R. Interešu izglītībā nāk audzēkņi, kuriem tas interesē, bet interese ir jāuztur un jānotur!  Būtiski novērtēt sasniegto, veiksmes! Svarīgas uzslavas! Ir elastīga pieeja mācību procesam, ja jūt, ka uzdevums nav saistošs, var pamainīt. Ir konkursi! Veicina radošumu, atver, virza. Veiksmes ceļ pašapziņu!

Vispārējā izglītībā visiem viss ir jāapgūst un jāizdara! Bet arī skolā var jauniešus motivēt, radīt interesi par veicamajiem uzdevumiem, ir iespēja stundu ietvaros doties mācību ekskursijās un uz izstādēm.

Prieks par katru audzēkni, kurš nāk, darbojas! Visiem sanāk! Grūtāk strādāt ar bērniem, kuriem patīk “sēdēt telefonā”. Gandarījums, kad izdodas atraut un aizraut!

O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā 6.klasei vienu pusgadu, vienu reizi nedēļā vadu 3 mācību stundas – Dizains un tehnoloģijas, kur apgūst matējuma tehniku, mozaīku, stikla apgleznošanu.

3 stundas interešu izglītībā – stikla apstrādes pulciņā, kur audzēkņi izstrādā diplomdarbus. Audzēkņi nāk ar savām idejām. Šī gada diplomands Marks Veilands, iedvesmojoties no Vilhelma Purvīša izstādes apmeklējuma, veidoja stikla mozaīku “Rudens” no maziem 5 mm stikla gabaliņiem. Mozaīkas veidošanai piemeklēja stikla toņu paleti un sagrieza apmēram 2000 stikla gabaliņus! Tas bija apjomīgs un pacietīgs darbs, veidojot priekšplānu, aizmugurējo plānu, lai sasniegtu pēc iespējas labāko rezultātu!

Diplomanda Marka Veilanda pateicības vārdi Ilzei Rimicānei:

Skolotājai paldies par interesanto un radošo laiku stikla darbnīcā bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”!

Man bija prieks piedalīties konkursos un īstenot dažādas idejas!

Paldies par padomiem un palīdzību veidojot diplomdarbu O. Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskolā! To man būtu bijis nereāli īstenot bez Jūsu asās acs – Kā tālāk Virzīties!

Sirsnīgs Paldies!

E.K. Šeit arī vieta un laiks, kad padalīties, ko saka citi audzēkņi par skolotāju Ilzi Rimicāni!

Sarunā iesaistījās Maksims Belovs (14 gadi), Agate Aleksandra Birziņa (13 gadi), Elza Krūmiņa (14 gadi).

Skolotāja ir ļoti jauka, saprotoša, radoša.

Var parunāt kā ar tuvu cilvēku.

Atrod viesiem laiku.

Vienmēr iesaka, kā labāk izdarīt, atrisināt uzdevumu.

Mūsu tikšanās un sarunas noris mācību gada noslēguma pasākuma dienā un  klātesoša ir Ņina Hanecka, Svetlanas un Sergeja mamma no Ukrainas un skaidrā latviešu valodā iesaistās mūsu sarunā:  pie skolotājas Ilzes Rimicānes bērni iemācās un rada ļoti skaistus mākslas darbus no stikla – mozaīkas, vitrāžas!

E.K. Kāds bijis labākai notikums?

Audzēkņi atbild:

Stikla darbnīcas “Mozaīka” 30 gadu jubilejas pasākums.

Kad spēlējām “Muzikālos krēslus” Ziemassvētkos.

Kopā cepām pankūkas, keksiņus.

Visu pulciņu izstāde!

E.K. No atbildēm var skaidri saprast, cik bērniem un jauniešiem ir svarīga un būtiska kopā būšana, kopā darīšana, kopā radīšana, kopā svinēšana! Cik vērtīgs ir aizrautīgs,  saprotošs un radošs skolotājs!

E.K. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice” esi vērtēšanas komisijā jau daudzus gadus, piedalies ar audzēkņu darbiem un daudzi darbi tiek pamanīti un iegūst augstu novērtējumu! Kad un kā aizsākās Lidices ceļš?

I.R. Kopš 2000-šā  gada. Čehijas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu organizēja Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice” Latvijas kārtu. Meklēja telpas, kur pieņemt un eksponēt bērnu darbus. To varēja īstenot bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”, jo atradāmies netālu no VISC. Sākotnēji Latvijas kārtas izstādē tika eksponēti un novērtēti 100 bērnu darbi. Tā aizsākās sadarbība ar Čehiju. Latvijas bērnu augstie rezultāti tika pamanīti, tiku uzaicināta kā viena no Latvijas kārtas organizētājām piedalīties Lidices  starptautiskajā vērtēšanas komisijā. Ar gadiem konkursa popularitāte Latvijā pieauga un pēdējos gados Latvijas kārtai tiek pieteikti 700 –  1800 darbi.

E.K. Tavs novēlējums skolotājiem un audzēkņiem jaunajā mācību gadā.

I.R. Radīt interesi,  radīt – ar savām idejām  un savām rokām!

Profesionāli pilnveidojoties, rast idejas jauniem uzdevumiem un tehnoloģiskiem risinājumiem.

E.K. Sarunas noslēgumā arī es varu apstiprināt Ilzes teikto: Pedagogs, līdz matu galiņiem interešu izglītībā, jau vairāk kā 30 gadus! Audzēkņiem ir ļoti paveicies, jo aizrautīgs, radošs, saprotošs, dzīvespriecīgs pedagogs ir ļoti vērtīgs!

Paldies Ilze par sarunu!

Lai mums visiem izdodas! Lai veiksmīgi un radoši!

Foto no Ilzes Rimicānes arhīva.