BJC “Rīgas Skolēnu pils” noorganizē lielākās sporta tūrisma sacensības Latvijā

26.aprīlī Laurenčos notika Rīgas 26. atklātās sporta tūrisma sacensības, kurās piedalījās 37 komandas. Komandu skaita ziņā šīs ir pēdējo gadu lielākās sporta tūrisma sacensības Latvijā.

Sacensības notika tūrisma kontroles kombinētajā pārgājienā (3-16km), piecās vecuma grupās. Tika iekārtotas 4 neatkarīgas distances katrā ar 6-8 speciālajiem uzdevumiem, kurus kopumā nodrošināja 50 tiesneši. Sacensībās tika iekļauti tūrisma tehnikas, orientēšanās, novadpētniecības un komandu veidojošie uzdevumi. Vecāko grupu dalībnieki sacensības noslēdza ar rollerslēpošanu. Distances veidoja Skolēnu pils skolotājas Lāsma Lūse, Baiba Zāle un Inga Liepiņa.

Sacensību dalībnieki atzina, ka šīs bija fiziski ļoti grūtas sacensības, bet arī interesantas un spraigas.

Par sacensību 1.vietu ieguvējiem kļuva:

visjaunākajā grupā – Sidgundas pamatskolas komanda;

jaunākajā grupā – Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas komanda;

vidējā grupā – Madonas Bērnu un jauniešu centra komanda;

vecākā grupā – Bērnu un jauniešu centra „Junda” / “Remoss” komanda;

pieaugušo grupā – komanda no Misas “Neo vimba”.

Paldies par sacensību finansiālo atbalstu – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, Latvijas Alpīnisma federācijai. Paldies SIA „Colgate” par piemiņas veltēm katram sacensību dalībniekam. Paldies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai un Siguldas Attīstības aģentūrai, īpaši Jānim Lazdānam, par atsaucību un pozitīvo sadarbību. Vislielākais paldies sacensību visiem tiesnešiem un dalībniekiem, bez kuriem šīs sacensības vienkārši nevarētu notikt!

Fotogalerija apskatāma: http://failiem.lv/u/zqohvmd

 

Inga Liepiņa,

Rīgas 26.atklāto sporta tūrisma sacensību galvenais tiesnese

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

Sporta tūrisma pulciņa interešu izglītības skolotāja

Darba mob.t. 28232764, inga.liepina@lspa.lv

www.rsp.lv