BJC “Daugmale” piedāvā jaunu vides jomas interešu izglītības programmu!

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” piedāvā jaunu, mūsdienīgu vides jomas interešu izglītības programmu “Jaunie alķīmiķi”. Saturs ir orientēts un paredzēts 7 – 12 g.v. jauniešiem.

Audzēkņiem ir iespēja izzināt sevi caur vides eksperimentiem, pētīt, pamēģināt, radīt. Būs iespēja veikt eksperimentus ar jau mājās atrodamām sastāvdaļām, ko jaunieši varēs atkārtot mājās, piešķirsim vecām lietām jaunu pielietojumu un otro dzīvi, spēlēsim vides spēles.

Tiks piedāvāts uz vides problēmām paskatīties apzinātāk, no cita skatupunkta, kā iespēju, ka katra problēma var būt izziņas process, kas mūs māca, kā dzīvot līdzsvarā ar dabu un pašiem sevi. Izpētīsim dabas resursus – mežu, jūru, upes u.c.

Mēs katrs varam palīdzēt mūsu planētai Zemei, veidojot savu ikdienu, aizdomājoties kā dzīvojam un ko pēc sevis atstājam, vai esam patērētāji vai tomēr vēlamies mācīties dot kaut ko pretī un izmantot dabas bagātīgas saudzīgi, jo katrā no mums ir alķīmiķis ar spējām problēmas pārvērst zeltā.

Nodarbībās tiks izmantotas dažādas mācību metodes un paņēmieni: eksperimenti, pētījumi, novērojumi, praktiskie darbi, grupu darbs, interaktīvs darbs u.c. Lai paplašinātu zināšanas, skolēni mācīsies strādāt ar interneta materiāliem, dažādiem noteicējiem, digitālajiem attēliem, vērot un spriest paši, piedalīsies vides eksperimentos, novērojumos.

Ja Tev ir interese paskatīties uz vidi, ķīmiju, fiziku caur visām maņām – nāc uz vides nodarbībām! Kopā mācīsimies, kā būt vides alķīmiķiem un palīdzēt pasauli darīt labāku, veiksim praktiskos darbus, eksperimentus, lai sajustu dabu, tās procesus „paši uz savas ādas”.

Nodarbības ir bez maksas un notiek Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”, Jēkabpils ielā 19a, 301. un 409.t. Otrdienās un ceturtdienās plkst. 16:30-18:05

Pedagoga kontaktinformācija: Laura Čerņavska, laura-cernavska@inbox.lv, 28342712