Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” godina iestādes pedagogus un audzēkņus

Brīnišķīga tradīcija gada nogalē Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” ir sveikt un godināt pedagogus un audzēkņus par paveikto aizvadītajā mācību gadā. Svinīgajā gada balvas pasniegšanas ceremonijā “No sirds uz sirdi 2016” 14. decembrī tika apbalvoti audzēkņi dažādās nominācijās – par sasniegumiem, par centību, kā arī par aktīvu līdzdalību un brīvprātīgā darba veikšanu.

Laureāti saņēma diplomus, kausus un medaļas, atzinības rakstus, kā arī veicināšanas balvas. Pedagogi tika godināti, sveikti ar ziediem un pateicības rakstiem, izsakot paldies par viņu darbu un sniegto iespēju saviem audzēkņiem darboties, izzināt un izpausties. Īpašu uzmanību saņēma arī audzēkņu vecāki, kuri tika aicināti būt līdzās saviem bērniem apbalvojuma brīdī un saņemt pateicības rakstus par sadarbību ar BJC “Daugmale” un par ieguldījumu bērnu audzināšanā un izglītošanā.

Pasākumā izskanēja vārdi: “… laiks ir piestājis, lai atskatītos un izvērtētu paveikto un atkal sāktu no jauna!” BJC “Daugmale” pateicas visiem pasākuma dalībniekiem, organizatoriem,  viesiem un atbalstītājiem, kas kopā svinēja svētkus “No sirds uz sirdi” un novēl veiksmi, uzcītību un sasniegumiem bagātu nākamo gadu!

Informāciju sagatavoja:

Zane Veldre, BJC “Daugmale” metodiķe

www.bjcdaugmale.lv

www.facebook.com/bjcdaugmale