Bērnu deju ansambļa “Bitīte” koncerts “Pulkā nāc, dejot sāc”

21. februārī Kultūras pilī Ziemeļblāzma notika bērnu deju ansambļa “Bitīte” draugu koncerts “Pulkā nāc, dejot sāc”. Šie koncerti ir kļuvuši par tradīciju un katru gadu bērnu deju ansambļa “Bitīte” draugi pulcējas kopā, lai izdejotu dažādu deju rakstus. Šogad deju repertuārs koncertam tapa no XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu”.
Koncertā piedalījās bērnu deju ansamblis “Bitīte”, pamatskolas “Rīdze” tautas deju kolektīvi “Rīdze” , Āgenskalna pamatskolas tautas deju kolektīvi “Āģītis”, Rīgas 41. vidusskolas deju kolektīvi “Kārums”. Tālāki viesi bija tautas deju kolektīvs “Aizkrauklēni” no Aizkraukles un tautas deju kolektīvs “Varavīksne” no Limbažiem . Lielajiem dancotājiem pievienojās arī 46. pirmskolas izglītības iestādes tautas deju kolektīvs “Magonītes”.
Dejotāji skatēm būs sagatavojušies, tagad tas jānovēl arī žūrijai.
Paldies bērnu deju ansambļa “Bitīte” vadītājai Gundegai Prancānei un vecāku komitejai par palīdzību koncerta organizēšanā.