Bērniem latviešu valodā pieejama bilžu grāmata par vēja enerģiju

Veicinot Latvijas pirmsskolas vecuma bērnu izpratni par vides jautājumiem, elektroniskā formā arī latviešu valodā pieejams izdevums par vēja enerģiju. To iespējams lejupielādēt vietnē www.letthewindblow.org. Augusta beigās Vēja enerģijas asociācija (VEA) Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm izgatavojusi un nogādājusi 700 drukātas bilžu grāmatas.

Grāmata “Lai vējš pūš” ir Eiropas Vēja enerģijas asociācijas “WindEurope” izpilddirektores Malgosia Bartosik, britu žurnālistes Philippa Nuttal Jones un irāņu mākslinieces Zam Zadeh kopdarbs par tādu atjaunojamo energoresursu kā vēja enerģijas nozīmi notiekošo klimata pārmaiņu laikā. Grāmata vizuāli ilustratīvā veidā aicina bērnus iepazīties ar vidi un tās mijiedarbību ar elektroenerģiju ražojošām tehnoloģijām, kuras nerada vides piesārņojumu. Grāmata līdz šim tulkota 16 valodās un patlaban elektroniskā versijā pieejama arī latviski.

“Prieks, ka bērnu grāmatu autori arvien vairāk veido saturu par videi nozīmīgiem tematiem. Šis ir uzskatāms piemērs, kā interesanti un uztverami stāstīt par sabiedrības lielākajai daļai šķietami sarežģītām tēmām. Lēmums par grāmatu iesiešanu taustāmā veidā un dāvināšanu Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm bija tikai likumsakarīgs. Grāmatas izsūtītas 22 Latvijas novadu pašvaldību izglītības pārvaldēm, kuras tās nogādās vairāk nekā 500 pašvaldībās esošajiem bērnudārziem. Būsim gandarīti, ja grāmatā iekļautā informācija palīdzēs pilnveidot pirmskolas vecuma bērnu priekšstatu par atjaunojamo dabas resursu izmantošanu un sniegs zināšanas, kuras noderēs arī turpmākajā izglītības procesā,” stāsta VEA valdes loceklis Andris Vanags.

VEA sagatavojusi arī vienkārši uztveramu animētu video, kura pirmizrāde plašākai publikai norisināsies 2. septembrī sarunu festivāla “Lampa” Dānijas vēstniecības Latvijā rīkotajā sesijā par vēja enerģijas perspektīvām Latvijā un Baltijas jūras reģionā.

Par Latvijas Vēja enerģijas asociāciju

Vēja enerģijas asociācija darbojas kopš 2006. gada, un tās mērķis ir sekmēt vēja enerģijas izmantošanu Latvijā, līdzdarbojoties nozares normatīvā regulējuma un vides sakārtošanā, kā arī veicināt sabiedrības informētību un izpratni par atjaunojamajiem, it īpaši vēja, energoresursiem.