Augi pavasarī – metodiskais materiāls vides interešu izglītības skolotājiem

“Augi pavasarī” ir metodiskais materiāls pavasarī ziedošo lakstaugu noteikšanai. Autore Lilita Svirževska. Metodiskais materiāls pieejams ŠEIT.

Augu noteicējā augi ir sadalīti pēc ziedu krāsas:

  • augi ar baltiem ziediem
  • augi ar dzelteniem ziediem
  • augi ar sārtiem vai sarkaniem ziediem
  • augi ar ziliem vai violetiem ziediem
  • augi ar ziliem un sārtiem ziediem
  • augi ar brūniem ziediem
  • augi ar zaļganiem ziediem

– Radniecīgo augu (vienas dzimtas un arī vienas ģints augu) attēli ir izvietoti blakus, lai labāk varētu salīdzināt un redzēt atšķirīgās pazīmes.

– Zem katra auga attēla ir norādīts auga nosaukums latviešu valodā.

– Nosakot augus, vispirms noteicējā jāatrod atbilstošā ziedu krāsa, pēc tam jāsalīdzina ziedus pēc lieluma, vainaglapu skaita. Pēc tam tiek salīdzinātas auga lapas – to lielums, forma.

Lai interesanta augu iepazīšana!