Atvērto durvju diena Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”

Atvērto durvju dienas “Nāc un piedalies” pasākuma galvenais mērķis bija iesaistīt bērnus un jauniešus lietderīgā laika pavadīšanā ārpus mācību procesa, t.i. jaunu audzēkņu piesaiste 2022./2023.mācību gadā.

Pasākumā noformējumā tika izvēlēti krāsaini baloni, kas tika piestiprināti pie žoga, teritorijā un telpās, un pasākuma auduma baneris ar uzrakstu “Tavu iespēju pils”.

Apmeklētajiem vestibilā uz molbertiem tika izkārtotas informatīvās norādes par koncertu un norādes uz konkrētajām telpām. TV ekrānā bija sagatavots jauno audzēkņu uzņemšanas video.

Tautas dejas skolotāja Kristīne Sotaka sagaidīja un atbildēja uz visiem interesējošiem jautājumiem un piedāvāja apkopotu interešu izglītības pulciņu bukletu.

BJC “Rīgas Skolēnu pils” vestibila 1.stāvā notika pulciņu audzēkņu koncerts un priekšnesumi. Tradicionāli koncertprogrammā piedalās mūzikas jomas pulciņi, t.i. kori, ansambļi, šogad programmā tika iekļauti arī citu jomu pārstāvji kā bērnu jogas grupa “Bindu”, teātris “Zīļuks”, folkloras kopa “Kokle”. Koncertu profesionāli vadīja folkloras kopa “Kokle” vadītāja Dina Liepa.
Interešu izglītības skolotāji BJC “Rīgas Skolēnu pils” mācību telpās tikās ar pasākuma apmeklētājiem, interesentiem, piedāvājot dažādas radošās darbnīcas un stāstot par pulciņa programmas apguves procesu.

Spēļu istabā jaunos interesentus un pasākuma apmeklētājus uzņēma drošinternets.lv pārstāvji, piedāvājot tematisku spēli par droša interneta lietošanu.

Teritorijā sporta tūrisma, kāpšanas sporta un orientēšanās sporta treneri apmeklētajiem bija sagatavojuši sportiskākas aktivitātes. Durvis bija atvērtas arī Daugavas sporta namā, šaušanas sporta treneris uzņēma interesentus.

Informāciju sagatavoja:

Dace Lazdiņa