Atklāta foto izstāde – konkurss “Mana un Mūsu Latvija – Tēvzeme – Dzimtene”

Mana un Mūsu Latvija – Tēvzeme – Dzimtene

2023. gada 15. novembrī bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Izstāžu zālē Baltāsbaznīcas ielā 14 tika atklāta Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieku foto izstāde – konkurss “Mana un Mūsu Latvija – Tēvzeme – Dzimtene”.

Izstāde apskatāma līdz 2023. gada 8.decembrim.

Ikviens darbinieks tika aicināts piedalīties ar saviem darbiem izstādē un atklāt tās vērtības, kas svarīgas un nozīmīgas pašam autoram, kas kopīgas mums kā tautai un Latvijas valstij. Un redzētais liecina, ka mūsu kopīgās vērtības ir līdzcilvēki, ģimenes, tradīcijas, Dziesmu un deju svētki, valsts svētki, mūsu dzimtas saknes, mūsu dzimtas turpinājums, dzimtās mājas, izcilas personības, kultūra, māksla, jūra, daba, brīnišķīgie četri gadalaiki.

Viens no izstādes mērķiem ir ikvienu no mums pamudināt aizdomāties un apzināties par savu ieguldījumu un atbildību, ko katrs un visi kopā varam darīt un izdarīt, lai Latvija kļūtu labākā, skaistākā un mīļākā vieta uz pasaules!

Izstādes darbi apliecina mīlestību cilvēkiem, savai zemei, Tēvzemei, Latvijai, Dzimtenei. Paldies kolēģi par jūsu atsaucību!

Mūsu mājai, kurā strādājam, Baltāsbaznīcas ielā 14., šogad atzīmējam 115!

Izstādē var redzēt fotogrāfijas ar ēku laiku lokos no izglītības iestādes arhīva un pieejamās informācijas kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā Novadpētniecības nodaļā, Andreja Grāpja grāmatā “Augusts Dombrovskis. Mūžs un veikums.”

 

1908. gadā Vecmīlgrāvī uzceļ proģimnāziju zēniem un meitenēm. Ēkas plānu zīmējis un būvdarbus vadījis pats Augusts Dombrovskis.

Augusts Dombrovskis (16.07.1845. – 13.11.1927.) Kokrūpnieks, mecenāts, kultūras darbinieks, vijoļmeistars.

Izcila, apbrīnojama un unikāla personība! Viņa devums latviešu tautai ir ievērojams un milzīgs!

 

Paldies lektoram, Vecmīlgrāvja patriotam Guntim Vāverim – Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmas nodaļas arhīva ekspertam uzziņu sistēmas jautājumos – par izsmeļošo stāstījumu un prezentāciju par proģimnāzijas vēsturi, par personībām un izciliem skolotājiem un viņu devumu un nozīmi izglītības, kultūras laukā.

 

Paldies metodiskā centra muzikālai apvienībai “Žubītes”par pasākuma krāšņo un dziesmoto priekšnesumu!

 

Paldies skolotājām Amandai Traumanei un Irīnai Špakovai, bērniem un jauniešiem par dalību izstādē ar saviem radošajiem darbiem un dāvanu bērnu un jauniešu centram “Laimīte”!

Izstādē piedalās:

Inga Cimiņa – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja

Santa Vancāne – projektu vadītāja, centra vadītājas vietniece

Rita Sniedze – projektu vadītāja

Marina Lučko – projektu vadītāja metodiskajā darbā

Arta Grīna – galvenā speciāliste mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālās mūzikas jomā

Ivetta Tamane – galvenā speciāliste mūsdienu deju jomā

Ineta Bērziņa – galvenā speciāliste tautas dejas jomā

Dina Liepa – galvenā speciāliste folkloras jomā

Reinis Vējiņš – galvenais speciālists teātra mākslas jomā

Ilze Rimicāne – Latgales priekšpilsētas pasākumu koordinatore

Alda Bēvalde – Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas pasākumu koordinatore

Kristīne Lāriņa – Centra rajona priekšpilsētas pasākumu koordinatore

Ilze Herberga – Vidzemes priekšpilsētas pasākumu koordinatore

Elita Kalnača – galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā

 

Paldies metodiskā centa vadītājai Ingai Cimiņai un projektu vadītājai Rita Sniedzei par virtuālās izstādes izveidi Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra facebook vietnē.

Aicinām balsot par foto, kas Jums patīk vislabāk!

Mēs esam tik dažādi, bet visus mūs vieno piederība, uzticība, atbildība un mīlestība Latvijai!

Saules mūžu Latvijai!

 

Ieskats pasākumā, foto Roberts Blaubuks.

 

Informāciju sagatavoja

Elita Kalnača,

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists