Aktualitātes tautas deju metodiskajā apvienībā

2016./2017. m.g. deju sezona Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīviem un to vadītājiem aizritēja gatavojoties lielkoncertam ,,Trejdeviņi gaismas tilti”. Tā bija šo kolektīvu un vadītāju dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā. Mēs visi ieguldījām milzīgu darbu un enerģiju, lai šie dejotāju svētki saviļņotu Latviju, dejotājus un skatītājus. Tas bija neaizmirstams dejas ceļojums pāri Trejdeviņiem gaismas tiltiem, kas deva daudz jaunu ideju un radošu plānu turpmākajiem projektiem un katra kolektīva darbam.

2017./2018. m.g. deju sezonu veltīsim katra Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīva patstāvīga un radoša darba plānošanai. Tā ir iespēja katram deju kolektīva vadītājam veidot un meklēt savu ceļu dejā un radošajā darbībā. Šīs deju sezonas darbu vērtēs tautas deju jomas metodiķi, apmeklējot kolektīvu koncertus, kas šogad ir viņu galvenais atskaites veids par padarīto darbu. Pirmais pusgads jau pagājis un daļa kolektīvu jau sevi parādījuši gan atklātajās nodarbībās, gan koncertos.

Notikušie pasākumi:

Izglītības iestāde Datums Pasākuma nosaukums Vieta Tautas deju kolektīvs un vadītājs
Rīgas 69.vidusskola 16.11.2017. Tava zeme – tā Tava sirds Rīgas 69.vidusskolas svētku zāle TDK ,,Imanta”,  Irēna Zaica
Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

 

 

15.11.2017 Latvijas simtgadi gaidot (koncerts) “Koka Rīgā” – Rīga lepojas  

TDK ,,Atspolīte”, Laura Krustiņa

Rīgas 47.vidusskola 17.11.2017. Latvijas 99. Dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts Rīgas 47.vidusskolas svētku zāle TDK ,,Zvirbulēni”, Iveta Tomiņa
Pamatskola “Rīdze” 30.11.2017 Koncerts Iededz sveci mijkrēlī zilgā Pamatskola ,, Rīdze” TDK ,,Rīdze”, Gunta Rudene, Sanita Misika
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 01.12.2017 Draudzības koncerts Rīga- Dundaga Rīgas Valsts 2. ģimnāzija TDK ,,Rīdze”, Gunta Rudene, Sanita Misika
Rīgas Angļu ģimnāzijas 05.12.2017 Ziemas koncerts Kūltūras pils Ziemeļblāzma Rīgas Angļu ģimnāzijas un TDA ,,Līgo” bērnu studija, Anita Pielēna- Pelēna
Avotu pamatskola 06.12.2017 Atklātā nodarbība Avotu pamatskola Agita Paula
Rīgas 41.vidusskola 14.12.2017. Ziemassvētku koncerts Rīgas 41.vidusskolas  svētku zāle TDK, vadītāja Sarmīte Kadiķe
Iļģuciema vidusskola 19.12.2017. Ziemassvētku koncerts Iļģuciema vidusskolas svētku zāle TDK ,,Pipariņš”, Katrīna Zotova, Sandra Keisele
Oskara Kalpaka RīgasTautas daiļamatu pamatskola

 

20.12.2017 Koncerts Ziemassvētku jampadracis O. Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskola

 

TDK ,,Atspolīte”, Laura Krustiņa
Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola 21.12.2017 Ziemassvētku koncerts S. Žoltoka vidusskola TDK ,, Sprīdītis”, Laura Bērtiņa
Friča Brīvzemnieka pamatskola 21.12.2017. Ziemassvētku koncerts Fr. Brīvzemnieka pamatskolas svētku zāle TDK ,,Ozolēni”, Jānis Skangalis