Aktualitātes tautas dejas metodiskajā apvienībā

maza mana tēvuzeme 

divu roku platumā

mīļa mana tēvu zeme

divu roku siltumā

dziļa mana tēvuzeme

visa mūža garumā

/Knuts Skujenieks/

 

Esam sagaidījuši Latvijas 100to dzimšanas dienu, un nu jau sākuši ceļu otrajā gadu simtā. Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi aktīvi piedalījās pasākumos, kas veltīti Latvijas simtgadei. Latvija dāvanā saņēmusi gan mazo, gan lielo dejotāju izpildītās dejas, smaidus un mīlestību pret deju, savas tautas kultūru.

Laiks rit tālāk. Adventa laiks būs piepildīts gan ar svētku koncertiem, gan kopīgiem kolektīvu sadančiem. Deju kolektīvi ir sākuši gatavoties 2020. gada Skolēnu deju svētkiem. Katrs koncerts ir iespēja izdejot obligātā repertuāra dejas, lai līdz skatei tās būtu apgūtas labā līmenī.

2019. gada skatēs , kas notiks laikā no 2. līdz 5. aprīlim, piedalīsies 175 Rīgas izglītības iestāžu deju kolektīvi un 43 Rīgas pašvaldību un nodibinājumu/biedrību, IZM padotības profesionālo izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi. Kopā 218 deju kolektīvi. Tas ir liels skaitlis. Mēs lepojamies, ka varam tik kuplā skaitā pārstāvēt tautas deju jomu.

  1. gada februārī tiek plānoti precizēšanas semināri, lai vadītāji varētu izvērtēt iestudēto deju precizitāti un deju autori izteikt savas piezīmes un labojumus.

Esam ceļā. Par tālākajām pieturvietām gaidiet ziņas!

Šeit varat iepazīties ar Valsts izglītības  satura centra apstiprinātajiem 2019.gada nozares pasākumu nolikumiem:

Informāciju sagatavoja: tautas deju metodiskās apvienības vadītāja  Ineta Bērziņa

Foto: Roberts Ķesteris