Aicinām uz Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu koncertu “TREJDEVIŅI DEJU RAKSTI”

2016. gada 22. aprīlī plkst. 18.00 kultūras pilī Ziemeļblāzma, Ziemeļblāzmas ielā 36, notiks Rīgas pilsētas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu koncerts ,,TREJDEVIŅI DEJU RAKSTI”. Koncertā  piedalīsies 23 tautas deju kolektīvi no dažādām Rīgas izglītības iestādēm. Ieeja ikvienam interesentam bez maksas!
Koncerta programmā iekļautas dejas, kuras žūrijas komisijas locekļi izvēlējās no skatēs redzētā repertuāra. Reprtuāra atlases skates notika š.g. 7. līdz 9. martā. Galvenais šī un nākamā mācību gada mērķis Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tautas deju apvienībai ir gatavošanās III Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu Deju svētkiem, kas notiks 2017. gadā. Šie svētki iekļauti arī Latvijas simtgades pasākumu plānā.

Šogad deju skatēs Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem bija iespēja būt par šo svētku līdzautoriem, proti, piedāvāt tādu repertuāru, kas būtu piemērots Deju svētku programmai. Tieši tāpēc koncertā “Trejdeviņi deju raksti”, skatītāji tiks iepazīstināti ar lielu daļu no jaundarbiem, kuru horeogrāfijas veidojuši mūsu pašu Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāji.

Koncertu atbalsta Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.

Aicinām!

Afisa 22.04