Aicinām tikties “MOCĪŠA DARBNĪCĀ”!

Aicinām tikties bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa izstādē “MOCĪŠA DARBNĪCĀ 17” par tēmu “MOTOTŪRISMS”!

Konkursa mērķis ir piesaistīt uzmanību motociklam, kā transporta līdzeklim ceļojumā – mototūrismā, notikumam, aktivizēt interesi par motociklu vēsturi, stiliem, dizainu, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu radošās spējas vizuālajā mākslā (grafikā) un modelēšanas prasmes vizuāli plastiskajā mākslā.

Konkursa uzdevums ir veicināt izpratni un fantāziju par mototūrismu, kā iespēju piedalīties ceļojumā, izdomāt maršrutu, atpūtu, vērot un izzināt apkārtni, iesaistīties un piedzīvot dažādus notikumus!

“Ņem moci un brauc mototūrismā”! Attēlo kādu notikumu no sava ceļojuma, varbūt kopā ar ģimeni, draugiem, vai atpūtas brīdi, vai tikai sagatavošanās procesu, varbūt jau galapunktu!

Konkursa darbus iesniedz no 2023. gada 13. februāra līdz 14. februārim, plkst. 9.00 – 19.00, BJC “IK Auseklis”, Silciema ielā 3, Rīga, LV – 1024.

Pieteikuma anketas dalībai konkursā, līdz 2023.gada 13. februārim nosūta elektroniski.

Konkursa izstāde būs apskatāma no 2023. gada 16. februāra līdz 6. martam.

Konkursā piedalās bērni un jaunieši šādās vecuma grupās vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā: 1. grupa (7 – 9 gadi); 2. grupa (10 – 12 gadi); 3. grupa (13 – 15 gadi); 4. grupa (16 – 25); 5. grupa: Speciālo izglītības iestāžu dalībnieki, 6. grupa: kolektīvi veidoti darbi vizuāli plastiskajā mākslā.

Pilnveido savu māksliniecisko izaugsmi piedaloties bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” organizētajā konkursa izstādē ar savu radošo veikumu par tēmu “Mototūrisms”!

Labu ceļavēju!

Konkursa NOLIKUMS


Informāciju sagatavoja:

Aija Kalniņa