Aicinām tautas deju kolektīvu vadītājus un deju pedagogus uz sanāksmi

2021. gada 8. oktobrī plkst. 11.00-12.30 Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīko Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāju un deju pedagogu informatīvo sanāksmi.

Sanāksme notiks klātienē Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā. Ņemot vērā, ka klātienes dalībnieku skaits ir ierobežots, norise tiks straumēta arī tiešsaistē. Piekļuves saite tiks izsūtīta uz dalībnieku e-pasta adresēm.

Aicinām rast iespēju pedagogiem piedalīties Sanāksmē, kā arī līdz 2021. gada 6. oktobrim nodrošināt Pedagogu pieteikuma anketas https://forms.gle/odsFqszeTC6fBRfRA  aizpildīšanu (rosinām izmantot kopēšanas funkciju saites atvēršanai un neizmantot Internet Explorer pārlūkprogrammu).

Darba kārtībā:

  1. 2021./2022. mācību gada darba plāns un aktualitātes;
  2. Darba formas un metodes. Pieredze;
  3. Projekts “Ozoliņis dieti gāja, Liepu veda rociņā”;
  4. Valsts mēroga pasākumi;
  5. Dažādi jautājumi.

Līztekus atgadinām, ka saskaņā ar 2020. gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.2 punktu Seminārā klātienē var piedalīties personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu Iestādes atbildīgajai personai..

Kontaktpersona: Ineta Bērziņa, Centra galvenais speciālists tautas deju jomā, tālrunis 29333653,  e-pasts: ineta.berzina@intereses.lv.