Aicinām Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājus piedalīties projektā “Ozoliņ(i)s diet(i) gāja, Liepu veda rociņā”

Aicinām Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu interešu izglītības skolotājus  iesaistīties jaunrades deju attīstībā, tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un pārmantošanā, piedaloties projektā “Ozoliņ(i)s diet(i) gāja, Liepu veda rociņā”.

“(…) mūsu tautas dejām, līdzīgi daudzpusīgajām dainām un vijīgajām tautmelodijām, paliekama vērtība.” Tā savā otrajā burtnīcā “Latvju tautas dejas” 1938. gadā rakstīja Johanna Rinks un Jānis Ošs.

Projekta “Ozoliņ(i)s diet(i) gāja, Liepu veda rociņā” mērķis ir etnogrāfisko deju apdaru veidošana un izmantošana skatuvisko tautas deju horegorāfijās. Meklēsim, pētīsim, atlasīsim latviešu etnogrāfisko deju un rotaļu materiālus, lai veidotu etnogrāfisko deju apdares un ievītu tās skatuviskajā dejā. Iesaistīsimies tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un pārmantošanā!

PROJEKTA NOLIKUMS.

Projekts 2021. gada tiek īstenots attālināti. Līdz 2021. gada 29. oktobrim aicinām vadītājus horeogrāfiju, deju apdaru aprakstus, pievienojot kustību vai deju video materiālu, zīmējumus un notis, iesniegt Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tautas deju jomas galvenajai speciālistei Inetai Bērziņai.

Desmit dejām veidotie apraksti, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu no vērtēšanas komisijas, tiks iekļauti metodiskā materiāla izdevumā un tiem skaņu ierakstu studijā veiks folkloras kopa.

Divdesmit dejas, kas saņēmušas augstāko punktu skaitu, tiks izvirzītas tautas deju kolektīvu koncertam 2022. gadā, ja epidemioloģiskā situācija valstī būs atbilstoša klātienes pasākumiem.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tautas deju jomas galveno speciālisi Inetu Bērziņu: e-pasts ineta.berzina@intereses.lv, tālrunis 29333653.