Aicinām piedalīties Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē

2022. gada oktobrī un novembrī notiks Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate. Skati rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.

Skates mērķis ir sekmēt mūsdienīgu un daudzveidīgu interešu izglītības mācību metožu pilnveidi, veicinot pedagogu radošās domāšanas attīstību, savstarpējo mācīšanos un lietpratību. 

Skates nolikums pieejams šeit: Metodisko materiālu skates nolikums 2022

Metodiskie atbalsta materiāli:

Metodisko materiālu veidošana Evija Pelša

Metodika. Termini Marina Lučko

Ieteikumi metodisko darbu noformēšanā

Aktuālie jēdzieni izglītībā Karine Oganisjana

Jautājumu gadījumā sazināties ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāju Marinu Lučko , tālrunis 26807009, e-pasts mlucko@edu.riga.lv.

Lai veiksmīgi un radoši!