Aicinām mūsdienu deju kolektīvus piedalīties dejas “Apskāvieni” videoklipa filmēšanā

Līdz 2021. gada 10. septembrim Rīgas mūsdienu deju kolektīvu vadītāji tiek aicināti apzināt savus dejotājus, kuri pagājušā mācību gadā ir aktīvi iesaistījušies projektā “Attālinātā deja”, mācoties deju “Apskāvieni”, un aizpildīt pieteikuma anketu, lai pieteiktos dalībai kopdejas filmēšanā 17. septembrī (rezerve – 25. septembrī) Dzegužkalna estrādes teritorijā.

Pieteikuma anketa pieejama šeit: https://forms.gle/gGxcpEFGopSr3NBGA

Dejas videoklipa filmēšana notiks Dzegužkalna estrādes parka teritorijā 2021. gada 17.septembrī no plkst. 14.30 līdz 18.00. Nepiemērotu laika apstākļu gadījumā 17. septembra filmēšana var tikt pārcelta uz 25. septembri. Filmēšanai drīkst pieteikt dažāda vecuma bērnus un jauniešus, kuri ir precīzi apguvuši dejas horeogrāfiju.

Detalizēta informācija par filmēšanu tiks nosūtīta kolektīvu vadītājiem pēc pieteikumu reģistrācijas. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

SVARĪGI!

Piedaloties filmēšanā, kolektīva vadītājs apliecina, ka visiem kolektīva dalībniekiem (gan vadītājam, gan dejotājiem) ir  sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Filmēšanas vietā drīkst uzturēties tikai pieteiktie dejotāji un kolektīva vadītājs.