Aicinām apmeklēt Rīgas vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju mākslas darbu konkursa “Saules ritmi” I kārtas izstādi

No 2024. gada 4. – 20. martam aicinām apmeklēt Rīgas vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju mākslas darbu konkursa “Saules ritmi” I kārtas izstādi!

Izstādē piedalās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomas interešu izglītības programmu izglītojamie.

Tika saņemti 586 darbi no 48 izglītības iestādēm!

537 individuālie darbi, 35 kopdarbi un 14 grupas darbi no 696 autoriem!

Paldies mākslas darbu autoriem par radošumu, paldies pedagogiem par neatlaidību!

Paldies visiem par atsaucību un dalību konkursā!

Izstādes norises vietas:

  • Centra rajona Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” Krišjāņa Barona ielā 99.
  • Ziemeļu rajona Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14.
  • Vidzemes priekšpilsētas Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” Silciema ielā 3.
  • Latgales priekšpilsētas Iestādes Mākslinieciskās jaunrades centrā “Praktiskā estētikas skola”, Andreja Saharova ielā 35.
  • Zemgales priekšpilsētas Iestādes Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” Altonavas ielā 6.
  • Kurzemes rajona Iestādes Pārdaugavas kultūras apvienības Kultūras centrā “Imanta”, Anniņmuižas bulvārī 29.

Konkursu rīko Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi.

Konkursa mērķi ir sekmēt izglītojamo kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, piederības sajūtu Latvijai, radošuma, talantu attīstību, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Konkursa dalībnieki tika aicināti:

  • iepazīt un pētīt kultūrvēsturisko mantojumu, saules simbola un zīmes izmantošanu latviešu tautas tērpos, cimdu un zeķu rakstos, sadzīvē, telpā, folklorā – tautas dziesmās, teikās un pasakās, gadskārtu svinībās un tradīcijās, deju rakstos.
  • radoši un jēgpilni pielietot tradicionālas un netradicionālas tehnikas un paņēmienus, izmantot dažādus materiālus idejas īstenošanai.

Paldies iestāžu vadītājiem, metodiķiem, projektu vadītājiem par atsaucību un atbalstu un telpu nodrošinājumu izstādes norisei!

Paldies izstādes darbu noformētājiem un izstādes ekspozīcijas veidotājiem!

Paldies Rīgas interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītājai Ritai Sniedzei,  Centra, Ziemeļu rajonu koordinatorei Kristīnei Lāriņai, Vidzemes priekšpilsētas koordinatorei Ilzei Herbergai, Zemgales priekšpilsētas koordinatorei Aldai Bēvaldei,  Latgales priekšpilsētas koordinatorei Ilzei Rimicānei,  Rīgas interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītājai metodiskajā darbā Marinai Lučko, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vadītājam Gunāram Antapsonam  par atsaucību un darbu!

Informāciju sagatavoja:

Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists