Aicina iesaistīties 2022. gada auga akcijā  un piedalīties vizuālās mākslas konkursā: “2022. gada augs – Eiropas saulpurene”

Latvijas Botāniķu biedrība sadarbībā ar Latvijas Universitātes Botānisko dārzu un Latvijas Dabas fondu aicina Latvijas vispārizglītojošo, speciālo izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1. – 12. klašu audzēkņus iesaistīties 2022. gada auga akcijā  un piedalīties vizuālās mākslas konkursā: “2022. gada augs – Eiropas saulpurene”. 

Konkursa mērķi:

  • Sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās daudzveidību,
  • Veicināt skolēnu saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi,
  • Sekmēt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību.

Darbi jāiesūta no 1. februāra līdz 1. maijam.

Vairāk informācijas un konkursa nolikums šeit.