7. un 8. novembrī notiks metodisko materiālu skates prezentācijas

Šogad Metodisko materiālu skatei iesniegti kopā 28 darbi. No tiem, līdzīgi kā pagājušajā gadā, 14 darbi ir vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, 4- sportā, 4- tehniskajā jaunradē, 2- citās programmās, 1-pirmsskolā, 1-svešvalodā, 1-teātrī un 1- vides jomā.

Aicinām ikvienu interesentu 7. un 8. novembrī BJC “Rīgas Skolēnu pils” 112. telpā apmeklēt darbu prezentācijas. Secību skat. pielikumā.