51. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa Lidice 2023 Latvijas kārtas laureātu darbu digitālais katalogs

Aicinām apskatīt 51. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa Lidice 2023 Latvijas kārtas laureātu darbu digitālo katalogu!

Saskaņā ar Valsts izglītības centra vērtēšanas komisijas protokolu tālāk ceļam uz Lidici  un digitālajā katalogā iekļauti 126 laureātu darbi no 70 izglītības iestādēm Latvijā. 40 vizuāli plastiskās mākslas darbi, 83 vizuālās mākslas darbi un 3 animācijas filmiņas, ko veidojuši bērni un jaunieši no 4 līdz 16 gadiem.

Konkursa Lidice 2023 tēma – Deja. Saņemtie darbi liecina, ka populārākās dejas, kas rosinājušas radošai – breiks, hip-hops, balets, disko dejas, kā arī dzērvju dejas.

Sirsnīgs paldies bērniem un jauniešiem, pedagogiem, vecākiem visiem atbalstītājiem par atsaucību, radošumu, neatlaidību un dalību konkursā Lidice 2023 Latvijas kārtā!

Laureātu darbu digitālais katalogs tapis sadarbībā ar fotogrāfu Robertu Blaubuku, grafisko dizainu veidoja Jānis Kaugurs, SIA Capture design.

Katalogs pieejams šeit KATALOGS LIDICE 2023

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja:

Ilze Rimicāne –  daudzkārtēja Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” (Čehijā) vērtēšanas  komisijas locekle,  Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja;

Jānis  Dukāts – gleznotājs, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas direktors;

Artūrs Blušs – Valsts izglītības satura centra, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas ekspertu komisijas priekšsēdētājs, mākslinieks,  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogs, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas gleznošanas pedagogs un stikla mākslinieciskās apstrādes pulciņa vadītājs.

Vērtēšanas protokols pieejams ŠEIT

Konkursa Lidice-2023 Latvijas kārtas laureātu darbi 2023. gada 3. februārī, pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstam, ar DPD kurjerpastu uzsāka ceļojumu no Rīgas uz Lidici, Čehijā, lai satiktos ar daudziem tūkstošiem darbu no daudzām pasaules valstīm! Lai veiksmīgi sasniedz galamērķi!

Paldies kolēģēm – Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu rajona koordinatorei Kristīnei Lāriņai, Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas koordinatorei Aldai Bēvaldei par palīdzību darbu iepakošanā, darbu atdošanā!

Paldies Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” dežurantēm Antrai Vāverei, Anitai Gvozdevai par palīdzību, atbalstu darbu pieņemšanā un atdošanā!

Paldies visiem par savlaicīgu darbu izņemšanu!

Lai veiksmīga un radoša sadarbība turpmāk!

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists