Noslēgušās Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates prezentācijas

Kā jau katru gadu, rudenī Rīgā notiek valstpilsētas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu metodisko materiālu skate, kuru organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru. Šogad pilsētas kārta norisinās no 10.oktobra līdz 6.decembrim.

2023.gada 25. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās skates dalībnieku darbu prezentācijas. Ar savu pieredzi dalījās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju jomas, mūsdienu un tautas dejas, sporta interešu izglītības, mūzikas, teātra, vides izglītības, latviešu valodas un brīvā laika skolotāji. Jautājumus uzdeva un komentārus sniedza kompetentā un atbalstošā žūrija:

  • Māksliniece-gleznotāja, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas metodiķe, radošo mākslas darbnīcu vadītāja Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Patricija Brekte-Pannetjē;
  • Biedrības ZINIS valdes priekšsēdētāja, Latvijas augstskolu pasniedzēja, radošuma un inovāciju guru ar MBA grādu, plašai sabiedrībai labi pazīstamā Vita Brakovska;
  • Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča;
  • Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa.

Pēc prezentāciju norises pārdomās dalījās Vita Brakovska: “Ar gandarījumu vēroju, kā pedagogi aizvien vairāk pielieto tehnoloģijas savu ieguldīto laika resursu optimizācijai un darba metožu dažādošanai, kam audzēkņi ir ļoti atvērti un līdz ar to arī gatavi iesaistīties interešu izglītības satura veidošanā. Tai pat laikā augsti novērtēju jebkura pedagoga daudzveidīgo izdomu interešu izglītības dalībnieku sociālo prasmju attīstībai, stiprinot viņu nākotnes profesionālo konkurētspēju pasaulē, kur drošus panākumus gūs tie, kas atradīs savu kā indivīda autentiskumu un tā praktisku pielietojumu mērķu sasniegšanā. Mana augstākā atzinība pieder tiem, kas gatavi pievienoties tam nu jau augošajam eksperimentētāju un konceptuāli jaunu formātu meklētāju pulkam, kas agri vai vēlu kļūst par pārliecinošu impulsu mums visiem tik ļoti nepieciešamām pārmaiņām ne tikai izglītībā, bet arī sabiedrībā kopumā.”

 

Metodisko darbu vērtēšana noslēgsies 15. novembrī. Tiks noteikti labākie darbi dažādās kategorijās – metodiskā izstrādne, mācību līdzeklis, mācību, audzināšanas un organizatoriskā darba atbalsta materiāls, cita veida metodiskais materiāls; jaunā mācību satura “Skola2030” integrēšana interešu izglītībā, STEM interešu izglītībā, inovatīvie mācību līdzekļi un rīki interešu izglītībā. Laureāti un speciālo balvu ieguvēji tiks sumināti 6. decembrī Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieku apbalvošanās pasākumā VEF Kultūras pilī.

 

Informāciju sagatavoja

Marina Lučko

 

Foto – Rīgas valstpilsētas pašvaldība.