2023. gada 18. maijā Starptautiskās muzeja dienas tēma ir “Muzeji, ilgtspējība un labklājība”

Muzeji ir galvenie mūsu kopienu labklājības un ilgtspējīgas attīstības veicinātāji. Uzticamas institūcijas un svarīgi pavedieni mūsu sociālajā struktūrā, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas. Muzeji var sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā: no atbalsta klimata jomā un iekļaušanas veicināšanas līdz sociālās izolācijas novēršanai un garīgās veselības uzlabošanai.

Kā uzsvērts ICOM rezolūcijā “Par ilgtspējību un Programmas Agenda 2030 īstenošanu, pārveidojot mūsu pasauli” (Kioto, 2019), visiem muzejiem ir sava loma ilgtspējīgas nākotnes veidošanā un izveidē. To var paveikt, izmantojot izglītības programmas, izstādes, kopienas informēšanu un pētniecību. Katru gadu kopš 2020. gada Starptautiskajā muzeju dienā tiek atbalstīts ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu kopums.

2023. gadā mūs aicina sasniegt trīs mērķus:

  • nodrošināt veselīgu dzīvi un veicināt labklājību visu vecumu cilvēkiem, jo īpaši attiecībā uz garīgo veselību un sociālo izolāciju;
  • veikt  pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi;
  • aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, palielinot izpratni par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.


Informāciju no ICOM mājas lapas sagatavoja Vēsma Sūna

https://imd.icom.museum/international-museum-day-2023-to-focus-on-sustainability-and-wellbeing/