18. martā klātienē notika informatīvā sanāksme Rīgas interešu izglītības tautas deju kolektīvu vadītājiem un pedagogiem

18. martā klātienē, bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, notika informatīvā sanāksme Rīgas interešu izglītības tautas deju kolektīvu vadītājiem un pedagogiem.

Iespēja tikties klātienē un dalīties pieredzē bija ilgi gaidīta. Sanāksmes laikā tika pārrunāti aktuālie jautājumi un norises tautas deju jomā, tālākizglītības  un pasākumu plāns 2022. gadam. Aktualizēti arī Valsts izglītības satura centra pasākumu plāni un nolikumi.

Sanāksmes noslēgumā vadītāji un pedagogi saņēma Valsts izglītības satura centra dāvinājumu – izdevumu “Mēs un deja”.

Jautājumu vai papildu informācijas gadījumā aicinām sazināties ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tautas deju jomas galveno speciālisti Inetu Bērziņu – e-pasts: ineta.berzina@intereses.lv, tālrunis: +371 29333653.