11. maijā Atpūtas centrā “Lido” notiks Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu koncerts “Es savai māmiņai”

11. maijā no plkst. 12.00 Atpūtas centrā “Lido” notiks jau par tradīciju kļuvušais Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu koncerts “Es savai māmiņai”. Tā ir laba iespēja dejotājiem papildināt savu koncertpieredzi un dāvāt prieku visīpašākajiem cilvēkiem- viņu māmiņām! Koncerta mākslinieciskā vadītāja ir Indra Filipsone, kura aizsāka šo projektu un turpina to darīt jau daudzus gadus.
Īpašs prieks par mūsu vismazākajiem- pirmsskolas dejotājiem. Viņi šogad skatēs nepiedalījās, šajā koncertā varēs parādīt savu dejotprasmi.
Lai visiem sirdīs dejotprieks un sveicieni visām Māmiņām!

Koncerta programma

Es savai māmiņai,
Kā sirsniņa azotē.
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.
/ Latv. t. dz. /