Zināmi Rīgas Vokālās mūzikas konkursa “BALSIS 2018” II kārtas dalībnieki

No 13. līdz 17. februārim notika Rīgas Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” 1. kārta rajonos un priekšpilsētās. Kopumā konkursā piedalījās 99 ansambļi –  75 B grupas un 24 A grupas ansambļi.

I kārtas rezultāti pieejami sadaļā PROTOKOLI“.

Sakarā ar žūrija lēmumu:

Uz II kārtu izvirzītie ansambļi – B grupas

Uz II kārtu izvirzītie ansambļi – A grupas

Žūrijas lēmums ir neapstrīdams.

Rīgas vokālās mūzikas konkursa II kārta notiks 2018. gada 8. martā bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz II kārtas dalībniekiem turpmāk atteicas Valsts izglītības satura centra nolikums, kurš pieejams ŠEIT.  Nolikums Word formātā pieejams ŠEIT.

No nolikuma:

II kārtas konkursam pieteikuma anketu iesniedz elektroniski ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms konkursa norises (līdz 1. martam) VISC, Antrai Strikaitei, tālr. 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Ziemeļu rajona koordinatorei Mairai Kalniņai tālr. 29104908, e-pasta adrese: kalnina.maira@gmail.com.